06 november 2019

Fortsatt tillväxt i en förändrad marknad

B3 Consulting Group fyller i dagarna 16 år och stänger Q3 som det 64:e kvartalet i rad med positiv lönsamhet. Vi fortsätter växa snabbt med en nettoomsättning om 176,6 MSEK i kvartalet, en ökning med 17,3 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Ökningen ligger framförallt inom affärsområde Digital Innovation, drivet av en digitaliseringsvåg med kunder som i hög grad fokuserar på att skapa de nya digitala kundupplevelserna. Samtidigt har under året skett marknadsförändringar som framför allt har hämmat utvecklingen inom affärsområde Digital Management. Vi möter dessa förändringar med fokus på operationell effektivitet genom att rikta om vårt säljarbete mot kunder i privat sektor med högre förändringstakt och större angelägenhet att röra sig framåt inom digitalisering.

Vi fortsätter också att växa vår organisation och räknar vid utgången av Q3 in 704 medarbetare, en ökning med 25 procent senaste året och en fördubbling på mindre än tre år. Vi är utomordentligt väl positionerade att med vår leveranskapacitet, erfarenhetsbas, kompetensbredd och plattform för tillväxt kunna hjälpa våra kunder genom digitaliseringens alla faser.

Läs mer och ta del av resultatet för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2019 i bifogad delårsrapport.

Presentation av rapporten sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via www.b3.se/ir. Välj ”Se alla” under ”Rapporter och presentationer”. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

För ytterligare information kontakta:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3.se

 

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 700 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2018 uppgick till 726,3 MSEK, med ett rörelseresultat på 47,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se 

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl. 08.00 CET.

Bifogade filer
Fortsatt tillväxt i en förändrad marknad