06 december 2022

B3 Consulting Group har genomfört återköpsprogram av egna aktier

B3 Consulting Group AB (publ) har nu genomfört det återköpsprogram av egna aktier som kommunicerades den 27 oktober 2022 och som har genomförts med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2022. Syftet med återköpet har varit att skapa möjlighet att använda dessa aktier i erläggande av köpoptioner och tilläggsköpeskillingar. 

Sammanlagt har 300 209 aktier återköpts inom ramen för programmet, vilket motsvarar 3,5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. B3 har totalt köpt aktier för 50 MSEK, vilket var beloppsbegränsningen för programmet och aktierna köptes till en snittkurs om 166,6 SEK. Tiden för implementering har varit något snabbare än förväntat när programmet kommunicerades då det funnits fler aktier tillgängliga än under tidigare kvartal.

Samtliga förvärv har genomförts av Pareto på Nasdaq Stockholm under perioden 2022-10-27 till 2022-12-05, på uppdrag av B3 Consulting Group. Rapportering av genomförda återköp har skett till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

För mer information, kontakta Johanna Eriksson, CFO, telefon 0735-66 03 45.