01 april 2021

B3 publicerar årsredovisning för 2020

B3 Consulting Group AB (publ) har på bolagets hemsida publicerat årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2020. Årsredovisningen kan laddas ned från hemsidan via denna länk. Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig från mitten av april och kan beställas från bolaget på telefonnummer 08-410 143 40 eller mailadress info@b3.se

  

För mera information kontakta gärna:
Annette Björklund, Investor Relations, annette.bjorklund@b3.se, tel 072-7007082

 

  

Denna information är sådan som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2021 kl 08.00 CET. 

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med 640 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2020 uppgick till 851,4 MSEK, med ett rörelseresultat om 42,4 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se

Bifogade filer
B3 publicerar årsredovisning för 2020