21 augusti 2019

Fortsatt tillväxt i en svagare marknad med ökat fokus på lönsamhet

B3 Consulting Group (publ) fortsätter sin tillväxtresa till nya intäktsrekordet för ett andra kvartal på 207 MSEK – den näst högsta kvartalssiffran i bolagets historia. Antalet medarbetare ökar under första halvåret med 60, varav 20 i kvartalet, till 669. Resultatmässigt är det ett svagt kvartal beroende på en försvagning i delar av marknaden samtidigt som offensiva tillväxtsatsningar fullföljts.

Läs mer och ta del av resultatet för andra kvartalet och första halvåret 2019 i bifogad delårsrapport.

Presentation av rapporten sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via www.b3.se/ir. Välj ”Se alla” under ”Rapporter och presentationer”. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

För ytterligare information kontakta:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3.se

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 650 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2018 uppgick till 726,3 MSEK, med ett rörelseresultat på 47,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se  

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 08.00 CET.

Bifogade filer
Fortsatt tillväxt i en svagare marknad med ökat fokus på lönsamhet