16 november 2020

B3 fullföljer förvärv av dotterbolag

I enlighet med årsstämmans godkännande den 14 maj 2020 om förvärv av aktier i dotterbolagen Rebel and Bird AB och B3 Financial Consulting AB fullföljdes i dag bemyndigandet om att slutreglera förvärvet genom kvittningsemission av nya aktier i B3 Consulting Group AB (publ) riktad till de tidigare aktieägarna i de förvärvade bolagen. Samtliga aktier har tecknats av de teckningsberättigade och betalats genom kvittning av tecknarnas respektive kvarstående fordringar på grund av förvärvet.  

Därmed ökas aktiekapitalet i B3 Consulting Group AB (publ) med sammanlagt 20 050,90 kronor genom nyemission av sammanlagt 200 509 aktier med kursen 45,10 kronor per aktie.

 

För mera information kontakta:
Annette Björklund, Investor Relations,
annette.bjorklund@b3.se, tel 072-7007082

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag närmare 650 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2019 uppgick till 839,5 MSEK, med ett rörelseresultat om 31,3 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se

Bifogade filer
B3 fullföljer förvärv av dotterbolag