12 april 2019

Härledning nyckeltal 2018

Härledning av vissa nyckeltal, årsredoviningen 2018

Bifogade filer
Härledning nyckeltal 2018