22 februari 2018

Rekordkvartal för B3IT

"Vår tillväxt är fortsatt väldigt hög: 27 procent för Q4, liksom för helåret, och ligger väl i linje med våra 28 procent i genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) de senaste tio åren. Vi tar kvartalet som bevis för att vår tillväxtmodell fungerar. Med kombinationen av organisk och förvärvad tillväxt uppnår vi under Q4 drygt tio-procentig rörelsemarginal." Sven Uthorn, VD och koncernchef, B3IT. För hela VD-ordet, se bilagd rapport. 

Fjärde kvartalet, oktober – december 2017  

  • Omsättningen uppgår till 188,2 (148,5) MSEK, vilket ger en tillväxt om 26,7 (29,7) procent, varav 1,5 (27,8) procent organiskt  
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 19,3 (11,2) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 10,3 (7,5) procent 
  • Resultat efter skatt uppgår till 15,5 (7,7) MSEK 
  • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 1,90 (1,04) SEK 

Helår, januari – december 2017  

  • Omsättningen uppgår till 619,7 (488,5) MSEK, vilket ger en tillväxt om 26,9 (27,7) procent, varav 7,9 (21,7) procent organiskt  
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 36,8 (38,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 5,9 (7,9) procent 
  • Tillväxtsatsningar belastar kortsiktigt rörelseresultatet. Rekrytering och förvärv har ökat antalet medarbetare med 119 (52) under helåret
  • Resultat efter skatt uppgår till 26,1 (27,4) MSEK 
  • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 3,29 (3,54) SEK 
  • Utdelning föreslås om 2,17 (2,10) SEK/aktie 

Se bilaga för fullständig rapport.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via www.b3it.se/ir. Välj ”Se alla” under ”Rapporter och presentationer”.


För ytterligare information kontakta:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3it.se 

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade över 490 medarbetare per sista december 2017. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Göteborg, Malmö, Sandviken, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se 

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08.00 CET.

Bifogade filer
Rekordkvartal för B3IT