VD har ordet


  

Fortsatt förbättrat resultat:

I konsultbranschen gäller som vanligt att det tredje kvartalet tyngs av semestrar. Detta år har vi därutöver haft att hantera effekterna av global pandemi och ekonomisk recession. Under dessa omständigheter är det med viss stolthet vi stänger Q3 som B3-koncernens 68:e vinstgivande kvartal i rad sedan starten, och med en resultatförbättring på 34 procent, jämfört med samma period ifjol. 

Vi fortsätter arbetet med fokus på operationell effektivitet. Vi har gjort anpassningar, konsoliderat i vår operativa struktur, hållit igen på kostnader samt anpassat kompetenser och numerär i förhållande till rådande marknadsförhållanden. I en osäker kundmarknad har vi av naturliga skäl också bromsat in vår rekrytering, med påföljd att vi för första gången på mer än tio år har att se tillbaka på ett kvartal utan tillväxt.

En marknad i successiv återhämtning
Efter en vår som präglades av drastiskt förändrade arbetsförhållanden och stor osäkerhet, uppfattar vi nu att marknaden successivt börjat återhämta sig. Flera av våra kunder som bromsade in under våren har nu återupptagit arbetet, samtidigt som vi skiftat om och utvecklat många nya kundrelationer.

Det har blivit tydligt att pandemi och åtföljande recession drabbat våra kunder väldigt olika. Där vissa bromsat in, och sänkt investeringstakten, ser andra möjligheter att flytta fram sina positioner och tar vår hjälp för att accelerera sin digitaliseringsagenda. 

Framsteg med nya tjänstekoncept
Några av de områden vi investerat i under de senaste åren har gjort rejäla framsteg under perioden. Det gäller bland annat våra Cloud-tjänster, där många kunder tar vår hjälp att transformera till en modernare, flexiblare, säkrare och mer innovativ IT-miljö.

Det gäller vårt Modern Workplace-erbjudande där vi möter kundernas accelererade behov att implementera nya arbetssätt, där samarbete i organisationen behöver fungera oavsett fysisk lokation.

Ytterligare ett exempel är processautomatisering där vi hjälper våra kunder att effektivisera sina verksamhetsprocesser. Här har vi under året vunnit ett antal nya uppdrag, bland annat i kommunsektorn, inom finans och försäkring och inom handel.

En av Europas bästa arbetsplatser
Great Place To Work (GPTW) publicerade i september sin årliga lista över Europas bästa arbetsplatser, baserat på deras undersökning av mer än 3 000 organisationer i 19 europeiska länder. I kategorin företag med mer än 500 anställda placerades B3 på tolfte plats och som bästa svenska företag.

Vi är naturligtvis stolta över utmärkelsen och tar det som ett kvitto på vårt långsiktiga arbete att skapa den bästa arbetsplatsen för de bästa konsulterna inom digitalisering, IT och management. Vi vet också att detta blir en avgörande faktor för att bygga B3 vidare, efterhand som vi successivt återgår till ett mer offensivt rekryteringsarbete.

Trots de extra utmaningar corona-pandemin bjuder, är det med stor tillförsikt vi strävar vidare med vårt företagsbygge.

Sven Uthorn