VD har ordet


  

Återhämtning påbörjad:

Ett rörelseresultat på 11,8 MSEK och en lönsamhet på 5,2 procent är otillfredsställande. Samtidigt innebär det dock att vi fördubblar resultatet mot föregående kvartal, och därmed tar ett kliv framåt från den resultatsvacka vi genomgått under hösten och vintern, till följd av att flera bolag i gruppen haft utmaningar med en pandemi- och recessionsdrabbad kundbas. Vi stänger första kvartalet 2021 som det 70:e lönsamma kvartalet i rad sedan bolagets start.

Nedgången i volym har vi haft att parera med ett antal åtgärder i form av konsolidering och effektivisering. Det har lett till reducerade kostnader med 12,1 MSEK för kvartalet. Ytterligare vidtagna kostnadsreducerande åtgärder förväntas ge besparingseffekt om ca 12 MSEK/år, med full verkan från tredje kvartalet.

Samtidigt markerar första kvartalet en positiv vändpunkt för oss, med en allt starkare efterfrågan i marknaden och ett förbättrat kapacitetsutnyttjande mot slutet av perioden. Bolagen i gruppen som haft bekymmer har i hög grad återhämtat sig, dels med nya affärer på konton som tidigare dragit ned, dels med nya kunder.

Vi möter ett starkt intresse för våra nya tjänstekoncept. I syfte att tydliggöra vårt erbjudande har vi paketerat våra tjänster inom områden som datadrivet företag, processautomatisering, agil transformation, framtidens kundmöte m. fl. Dessa ger bra grund för att marknadsföra oss och starta kunddialoger på en högre nivå. Våra webbinarier, som lockat fler än 600 deltagare hittills under året, har blivit ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till både befintliga och nya kontakter. 

Vi har även accelererat vår rekrytering för att möta en ökad efterfrågan. Med en stark nettorekrytering under kvartalet räknar vi med att börja vända uppåt igen under de kommande kvartalen, både i leveranskapacitet och intäkter, samtidigt som vi givetvis håller förbättrad resultatgenerering som vår viktigaste prioritet.

Där tillväxtens gränser sätts av rekryteringsförmåga och attraktivitet i arbetsmarknaden, snarare än av begränsningar i kundmarknaden, har vi goda förutsättningar att excellera framgent. Vi har ett omvittnat starkt employer brand, och som bekräftelse på det vann vi ytterligare en gång en topplacering, när Great Place to Work™ i mars presenterade sin årliga lista över Sveriges Bästa arbetsplatser.

Med reservation för att det fortsatt kan komma bakslag i den ekonomiska återhämtningen efter covid-19, är min bedömning att vi är väl positionerade, organiserade och motiverade för att kunna utveckla B3 vidare i linje med våra finansiella målsättningar. Det kräver ett fortsatt fokus på operationell effektivitet, samtidigt som vi frigör alla de entreprenöriella krafter som driver våra bolag framåt för att anträda en förnyad tillväxtresa för B3 Consulting Group.

Sven Uthorn