VD har ordet


  

B3 Consulting Group fortsätter sin tillväxtresa genom andra kvartalet, till nya intäktsrekordet för ett andra kvartal på 207 MSEK, samtidigt den näst högsta kvartalssiffran i bolagets historia.

Däremot gör vi ett resultatmässig svagt kvartal med EBIT på 3,4 MSEK. Det beror på en försvagning i delar av vår marknad samtidigt som vi fullföljt några av våra offensiva tillväxtsatsningar.

Marknaden

Det är framförallt inom offentlig sektor – normalt cirka en tredjedel av vår verksamhet – som vi upplevt en försvagning i efterfrågan. Många av våra kunder hämmas i sina digitaliseringssträvanden av besparingskrav och utdragna besluts- och upphandlingsprocesser. Detta har i första hand påverkat vårt affärsområde Digital Management negativt, men också i någon utsträckning Digital Infra. För att parera detta arbetar vi med omfokusering mot kunder i andra branscher, med högre tryck i sitt förändringsarbete och högre efterfrågan på kvalificerade konsulttjänster. Vidare uppfattar vi också generellt sett en försvagad efterfrågebild i marknaden, avseende framförallt projektledning och verksamhetsutveckling.

Samtidigt gläds vi åt en fortsatt väldigt stark utveckling inom affärsområde Digital Innovation, med kraftig tillväxt och förhöjd lönsamhet under första halvåret. Den ökade leveranskapacitet vi uppnått till följd av förvärv och rekryteringar möter en fortsatt god efterfrågan inom bland annat branscherna industri och handel samt media- och underhållningsbranscherna. Även affärsområde Nord utvecklas väl.

Offensiva satsningar

Resultatet påverkas också kortsiktigt av våra offensiva satsningar: Vi har fortsatt investera i rekrytering och kan glädjas åt att vi lyckats nettoöka med 60 medarbetare under första halvåret. Med vårt Rising Star-program, som vi rullade ut under våren, tog vi för första gången ett strukturerat grepp om rekrytering och utveckling av nya medarbetare i början av sin konsultkarriär. Därtill har vi förstärkt inom försäljning och ledning. Vi har också under perioden arbetat med implementation av ett nytt ERP-system – en investering i effektivare administrativa flöden och för att efterhand tillvarata kostnadssynergier och skalfördelar i genomförda förvärv.

En ny fas i bolagets utveckling

För att hantera den snabba tillväxt under vilken vi tiodubblat verksamheten på tio år, har vi de senaste åren investerat i varumärke, börsplats, leveransförmåga, stödsystem, sälj- och rekryteringskapacitet och ledarskap – allt i syfte att säkerställa hög kvalitet, nöjda kunder och nöjda medarbetare och möjliggöra en fortsatt tillväxt.

Med detta som grund, går vi nu in i en ny fas, då vi kommer att ta starkt fokus på operationell effektivitet och successivt stärka resultatgenereringen. Det innebär att se över organisation, kundprioriteringar och arbetssätt och anpassa mot en delvis förändrad marknadsbild.

Samtidigt avser vi att hålla momentum uppe i vår affärsutveckling av de verksamheter som utvecklas väl.

Nuway

Avslutningsvis vill jag beröra förvärvet av Nuway per 1 juli 2019. Bolaget med sina 50 medarbetare, fördelat på Stockholm och Malmö, blir ytterligare en förstärkning inom vårt redan starka erbjudande inom systemutveckling. Det är ett sant entreprenörsbolag, som vuxit snabbt under sin treåriga historia. Bolaget nådde under första halvåret 2019 en omsättning på 28 MSEK och ett rörelseresultat på 4,6 MSEK.

Vi hälsar alla våra nya medarbetare varmt välkomna och ser fram emot en spännande höst.

Sven Uthorn