VD-ord Q2 2022


VD och koncernchef Anette Billing: Historiskt starkt andra kvartal för B3  

Kraftig tillväxt och god lönsamhet
Vi stänger det andra kvartalet med en omsättning som uppgick till 289,5 MSEK och EBIT 34,5 MSEK, vilket är en kraftig förbättring mot föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 11,9 procent. Den lönsamma tillväxten kommer bland annat från ökning i antal konsulter samt fortsatt arbete med operationell effektivitet. Samtliga affärsområden växer och stärker sina marginaler. Samtidigt har vi under kvartalet investerat i utveckling och aktiviteter för våra medarbetare, när det nu under kvartalet har varit möjligt att träffas i större utsträckning. 

Nya ramavtal och affärer
Perioden har präglats av ett starkt resursbehov hos många kunder och efterfrågan är hög på B3s tjänster. Under kvartalet har vi vunnit ett nytt ramavtal och blivit digital partner till Vattenfall. Ramavtalet omfattar ett flertal tjänster kopplade till systemutvecklingsprojekt samt förvaltning och skapar många nya möjligheter för B3. Därtill har vi förstärkt samarbetet med ett flertal kunder, exempelvis Almi, Stena, Skolverket, Filmstaden, Inera, Sweco och Trafikverket. Vi är väldigt glada för förtroendet hos våra kunder och att många väljer B3 som en långsiktig partner.

Utökat erbjudande till kund
För att ytterligare öka möjligheterna att tillgodose kundernas behov stärker vi nu vårt erbjudande med en satsning på partnerskap i våra affärer. Genom att vidareutveckla vår modell för partnerskap vill vi enklare kunna anlita samarbetspartners i våra uppdrag och åtaganden hos kund. Detta för att skapa förutsättningar för våra kunder att använda B3 som helhetsleverantör i större utsträckning. Vi gör även en utökad satsning inom agila team, vilket möjliggör nya affärer samt ger en flexibilitet och skalbarhet i våra leveranser till kund. Detta gör oss även mer attraktiva på kandidatmarknaden då många medarbetare uppskattar att jobba i team med kollegor.

Kampen om talanger alltmer påtaglig
Kampen om talanger präglar branschen och har blivit alltmer påtaglig i samhällsdebatten. Konkurrensen är fortsatt mycket hög och det ställs höga krav på framtidens arbetsplatser. B3 har tidigare utsetts till ett av Årets Karriärföretag 2022 och under kvartalet blev vi även utsedda som topparbetsgivare bland IT-studenter, vilket är mycket glädjande då vi vill förstärka vår satsning på unga talanger. B3 har tagit en position inom Wellness som vi är stolta över och som vi förvaltar väl. Hos oss ska medarbetarna kunna kombinera ett spännande arbete med en aktiv fritid. Vi har också ett stort fokus på lärande och att arbeta för ökad inkludering inom branschen. Genom ett samarbete med Changers Hub deltar vi i programmerarutbildningen Changers Tech där ett 20-tal unga vuxna, oavsett bakgrund, får möjligheten till en utbildning inom front end-utveckling.

Orolig omvärld
Vi ser att sanktioner mot Ryssland, inflationen och den vikande konjunkturen påverkar på flera håll. Även om marknaden fortfarande är stark och vi i dagsläget inte ser signaler på avmattning inom de branscher där vi är verksamma, följer vi noga vad som händer i vår omvärld. Vi är extra uppmärksamma för att kunna fånga upp signaler i ett tidigt skede och styra om vår leverans efter kundernas behov.

Nyrekryteringar till koncernledningen
Vi har under kvartalet gjort nyrekryteringar till koncernledningen och bygger nu ett starkt ledningsteam för att kunna utveckla B3 framåt. Vi har också ett pågående arbete med ny strategi och nya finansiella mål som drivs av styrelse och ledning. Resultatet av detta arbete kommer presenteras i höst vid ett investerarevent den 27 oktober som jag avslutningsvis hälsar alla varmt välkomna till. 

Vill önska alla våra medarbetare, kunder och samarbetspartners en trevlig sommar! 

Stockholm, juli 2022
Anette Billing