VD-ord Q3 2022


VD och koncernchef Anette Billing: Fortsatt stark utveckling i kvartalet

Stark tillväxt om 24,8%
När vi stänger det tredje kvartalet 2022 kan vi konstatera att B3 har en fortsatt stark utveckling. Omsättningen under kvartalet uppgick till 235,8 (189,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 24,8 procent i jämförelse med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 24,4 (15,0) MSEK vilket ger en ökning med 62,7 procent i jämförelse med samma period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 10,3 (7,9) procent. Tillväxten kommer från ett högt kapacitetsutnyttjande, fortsatt arbete med operationell effektivitet och ett ökat antal konsulter. Vi är mycket glada att vi kunnat välkomna 105 nya medarbetare under kvartalet, vilket delvis är ett resultat av de kontinuerliga satsningar vi gjort på att stärka vårt varumärke som arbetsgivare i en marknad med hård konkurrens om kompetens. 

Nya kunder och affärer
Vi upplever ett fortsatt högt tryck på marknaden med god efterfrågan på våra tjänster. Under kvartalet har vi vunnit många nya affärer och vi stärker vår position hos bland annat Epiroc, Handelsbanken, Telenor, SGDS-gruppen, Lärarförbundet och Swedbank. Vi har också flera nya uppdrag inom området e-hälsa, bland annat för CGM där B3 tillhandahåller ett integrationsteam. Agila team är ett av våra fokusområden för tillväxt och under kvartalet har vi vunnit flera nya teamaffärer.

Utvecklad strategi och nya finansiella mål
B3 har idag en stark position på marknaden och uppvisar god tillväxt och lönsamhet. Inför nästa steg i vår tillväxtresa har vi gjort en översyn av vår strategi. I samband med detta har styrelsen också beslutat om nya finansiella mål fram till utgången av 2025, vilka presenteras i denna delårsrapport. B3 tar sats mot nya målsättningar, eftersom de tidigare målen uppnåtts, vilket känns mycket inspirerande.

Satsning på start-ups
Under det tredje kvartalet kunde vi välkomna ett nytt bolag till B3-koncernen, B3 Grit. B3 Grit utvecklar digitala lösningar kopplat till de senaste teknikerna och verksamheten har haft en mycket god start. Att växa genom start-ups är en av B3s strategier för tillväxt och vi är alltid öppna för att ta dialog med driftiga entreprenörer. Vi är också glada för att kunna stärka vårt erbjudande till våra kunder med ett mer teknik- och managementinriktat fokus på digitala lösningar.

B3 är Årets Karriärföretag inom IT
Medarbetarna är vår absolut viktigaste tillgång och vi har stort fokus på att bygga en arbetsplats där alla trivs, mår bra och utvecklas i sitt yrke. Genom åren har vi fått flera utmärkelser för vår arbetsplatskultur, bland annat genom Great Place To Work. Alldeles nyligen tog B3 också hem förstapriset som Årets Karriärföretag IT, framför alla andra nominerade IT-konsultbolag. Priset gör mig oerhört stolt och är ett bevis på hur vi skapar möjligheter tillsammans på B3. Det är också ett kvitto på att vi har skapat en stark kultur som uppskattas och uppmärksammas.

Orolig omvärld
Att det råder osäkerhet i vår omvärld har inte undkommit någon. Det rapporteras dagligen om Rysslands invasion av Ukraina, stigande inflation och vikande konjunktur. Vi kan i dagsläget inte se direkta signaler på avmattning inom de branscher där vi är verksamma, men vi är vaksamma och följer noga vad som händer i vår omvärld för att kunna anpassa vår leverans efter kundernas behov. I en föränderlig omvärld är digitaliseringen avgörande för företagens möjligheter till effektivisering, utveckling och fortlevnad. Vi ser därför att den underliggande efterfrågan på våra tjänster kommer fortsätta att vara stark framåt. 

Välkommen till B3 Arena!
I höst har vi den stora glädjen att få välkomna kunder, samarbetspartners och medarbetare till B3 Arena, en inspirationsdag med fokus på digitaliseringens möjligheter. B3 Arena bjuder på spännande case och intressanta talare, bland annat från flera av våra kunder. Vi ser fram emot att äntligen få arrangera ett event där vi får ses och utbyta erfarenheter, men också ha trevligt tillsammans med alla B3-vänner. Välkomna till B3 Arena den 15 november!

Oktober 2022
Anette Billing