VD-ord Q3 2023 med tf VD Sverre Bjerkeli


En utmanande marknad ger negativ tillväxt

Tillväxt och resultat 
Omsättningen i det tredje kvartalet uppgick till 223,3 MSEK (-5,3%). Den negativa tillväxten kan främst hänföras till en sänkt debiteringsgrad där vi ser att det i snitt tar längre tid att få ut konsulterna i uppdrag. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,0 MSEK, (-59,0%) och rörelsemarginalen uppgick till 4,5%. 

Svag svensk marknad, effektivisering och kostnadsbesparingar 
Det svaga marknadsläget från slutet av Q2 har fortsatt in i Q3. Vi har därför under Q3 jobbat ytterligare med att optimera organisationen för att kunna tillföra mesta möjliga värde, men till en lägre kostnad. Vi har identifierat och påbörjat införandet av ett kostnadsbesparingsprogram som vi kallar HedgeHog, och som syftar till att ge en besparing om 1,6% under 2024. Full effekt väntas vid ingången till Q3 2024 och ytterligare effekter väntas under 2025. Förbättringen kommer att mätas mot EBIT-marginalen 2023. Figurillustrationen som finns på sidan 9 är baserad på 0 tillväxt 2024, 10% organisk tillväxt 2025 och full konsolidering av intresseföretaget B3 Consulting Poland i 2025. Den är endast avsedd som en illustration och representerar inte en guidning för volym eller EBIT i 2024 och 2025, men vi tror att informationen är användbar för dig som investerare. 

Justerade mål för 2025 och införandet av ett nytt aktieåterköpsprogram
Med utgångspunkt i att marknaden har blivit tuffare och att resultatet speglar den situationen har vi reducerat våra långsiktiga finansiella mål för perioden fram till 2025. Vi strävar nu mot en volym om 1,5 miljarder SEK i 2025 (tidigare 1,7) och en EBIT-marginal under denna treårsperiod på 10% (tidigare 12%). Tillsammans med dessa mål har också en ny övergripande kapitalallokeringspolicy beslutats. Den beskrivs lite längre fram i rapporten och informerar både om start-ups, tillväxtambitioner skuldnivåer, utdelningar, återköp och vår inställning till M&A-möjligheter på marknaden. Styrelsen har också beslutat att genomföra ett återköpsprogram på upp till 25 MSEK för att köpa aktier som senare ska användas i samband med våra earn-outförpliktelser (som i huvudsak inträffar i 2025) . 

Vi gasar där efterfrågan finns 
Samtidigt som marknaden är svag, finns det områden med fortsatt mycket stark efterfrågan. 10 av våra 23 fakturerande dotterbolag har ett starkare resultat per Q3 2023 jämfört med samma period förra året. Två av de bolag som växer och gör det mycket bra är B3 Skilled och B3 Kodify, båda baserade i Malmö. De kommer att delta och presentera sig i vår Q3-presentation till marknaden. Under kvartalet har vi också haft glädjen att ta ombord ett nytt start-up-bolag med fokus på att maximera verksamhetsnyttan utifrån molnbaserade standardplattformar. Bolaget kommer att “go live” den 1 januari 2024. Dialoger förs också med flera driftiga entreprenörer och vi ser fram emot att kunna presentera fler start-ups framöver, i linje med vår strategi. Vi vet inte när marknaden vänder, men vi jobbar hårt för att anpassa oss till den marknad vi har nu och möjligheterna är många. 

Nya affärer och uppdrag
Under kvartalet har vi fortsatt att förstärka positionerna hos flera av Sveriges största banker med konsulter från flera av våra specialistbolag där teamets mix av kompetenser och bakgrunder har varit en efterfrågad tillgång. Vi fortsätter också att växa inom Sveriges regioner och privata vårdgivare med uppdrag inom bland annat utveckling och projektledning. Vi har också vunnit nya ramavtal nyligen. B3 har en bred kundportfölj med många starka kundrelationer och vi arbetar hela tiden för att ligga nära kunderna för att snabbt kunna fånga upp deras behov och navigera till de områden där efterfrågan finns. 

B3 är Årets IT-konsultbolag
I september utsågs B3 till Årets IT-konsultbolag när utvecklareventet Developers Day arrangerades för första gången. I kvartalet tog vi oss också till final bland Årets Karriärföretag som ett av 16 bolag bland de över 200 som var nominerade, samt att B3s Head of People & Culture Pernilla Brolin utsågs till årets HR-chef. Vi är väldigt stolta över att B3 som arbetsplats uppmärksammas och vinner priser, samtidigt lutar vi oss inte tillbaka utan fortsätter arbetet för att leva vår vision; att vara Sveriges bästa konsultbolag för våra medarbetare, uppdragsgivare och ägare. 

Tillförsikt och höga ambitioner framåt
Vi vet ännu inte när marknaden kommer att vända, men vi anpassar vår verksamhet till den rådande situationen med fortsatt fokus på att gasa och bromsa samtidigt. B3 har en mycket stark position på marknaden med våra entreprenörsdrivna dotterbolag där vi nu tillsammans rustar oss för att ta oss igenom tuffare tider och vara i framkant när det vänder. Det är också så att de första 9 månaderna 2023 är det näst bästa nio-månadersresultatet i B3s 20 åriga historia. Att vi har höga ambitioner framåt borde därför inte komma som en överraskning för någon och jag ser med tillförsikt på framtiden. 

Stockholm oktober 2023, 

Sverre Bjerkeli