VD-ord Q4 2023 med tf VD Sverre Bjerkeli


VD och Koncernchef Sverre Bjerkeli: Det näst bästa året på en tuffare marknad
2023 blev det näst bästa året i B3s historia, även om vi kan konstatera att förutsättningarna på marknaden har blivit betydligt tuffare under året. Omsättningen för helåret uppgick till 1 140,8 (1148,1) MSEK, en minskning om -0,6 procent. Rörelseresultatet (EBIT) för 2023 uppgick till 86,1 (137,7) MSEK med en rörelsemarginal om 7,5% (12,0%).

Tillväxt och resultat i det fjärde kvartalet
Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 293,6 (332,3) MSEK, en minskning med 11,6% jämfört med samma period förra året. EBIT uppgick till 13,2 (39,7) MSEK med en rörelsemarginal om 4,5% (11,9%). Det svagare resultatet beror främst på en låg debiteringsgrad hos flera av våra dotterbolag.

Samtidigt som marknaden har varit svag har vi flera dotterbolag som stärkt sitt resultat under året och vi gläder oss framgångar inom våra bolag B3 Consulting Poland, B3 Financial Consulting, Rebel and Bird, B3 Health Tech, B3 Networks, B3 Indes, B3 Upphandling och B3 Vibe som alla har en mycket god ingångsfart in i 2024.

Fortsatt fokus på att gasa och bromsa
Vi har under det andra halvåret arbetat intensivt med införandet av Hedgehog, vårt kostnadsbesparingsprogram som presenterades i förra delårsrapporten. Målet är en marginalförbättring i 2024 på 2,2% med 83% effekt från Q2 och 100% effekt från Q3. Under Q4 har vi också påbörjat ett stort arbete med effektivisering av processer inom koncernen i syfte att resursoptimera vår verksamhet ytterligare. Vi vill vara agila och anpassa närvaro och vårt erbjudande till de branscher och regioner där efterfrågan finns. Mot bakgrund av detta är det glädjande att vi nyligen kunnat presentera en ny start-up, för att stärka vår position inom regionen Linköping-Norrköping. Start-up verksamheten har varit en viktig del i B3s framgångar och fem av de sex bolag som startats under de senaste fem åren går väldigt bra och ligger före plan. Tyvärr är det sjätte, B3 Grit, ett undantag som misslyckats och vi tvingas ta en avvecklingskostnad om 2,8 MSEK i kvartalet och summerar de totala förlusterna i Grit till 13,8 MSEK. Processen för att upptäcka och stoppa olönsamma start-ups har förstärkts. 

Vi stärker positionerna inom AI
Ingen har missat att AI är högt på agendan i hela näringslivet och nu vässar vi på B3 vårt erbjudande för att kunna inta en position som ett av de ledande konsultbolagen inom AI. Satsningen innebär att vi samlar kompetensen och stärker kunskaperna för att säkerställa att vi på B3 integrerar AI i vårt dagliga arbete för att höja effektiviteten och göra det till en naturlig del av vardagen samtidigt och vi hjälper våra kunder att göra motsvarande resa. Minst 100 000 timmar kommer att investeras i att utbilda alla våra medarbetare under 2024. I vår sändning för investerare kommer vår AI-pionjär Christian Lauritzen berätta mer om denna satsning.

Nya affärer och uppdrag
Vi har under kvartalet tilldelats flera nya spännande uppdrag och även fått förlängningar hos många kunder. Vi fortsätter att stärka positionerna inom bank, finans och försäkring, nu manifesterat med två förlängda ramavtal med två viktiga kunder inom branschen. Vi har även fått ett nytt ramavtal med en kund inom fordonsindustrin. B3 har i ett konsortium även tilldelats ett nationellt ramavtal med Kammarkollegiet vilket ger möjligheter att stötta den offentliga sektorn på den fortsatta digitaliseringsresan.

Martin Stenström blir ny VD för B3
I mitten av december utsågs Martin Stenström till ny VD och koncernchef för B3. Martin Stenström har lång erfarenhet av att leda och utveckla B3 som nuvarande affärsområdeschef inom bolaget och därtill en gedigen bakgrund från ledande positioner inom IT-branschen. Martin är också en mycket uppskattad kollega och vi är verkligen glada för att han vill leda B3 på den fortsatta tillväxtresan. Martin tillträder rollen i april 2024.

Vi ser fram emot 2024
Marknaden är fortfarande osäker, men vi arbetar aktivt med vårt fokus på att gasa och bromsa samtidigt och att stärka B3 för fortsatt tillväxt. B3 har en mycket stark position på marknaden och vi har höga ambitioner framåt. Jag vill tacka alla våra medarbetare, kunder och samarbetspartners för 2023, som trots det tuffare marknadsklimatet kunde bli det näst bästa året i B3s 20-åriga historia. Jag ser med tillförsikt fram emot allt som 2024 har att ge.

Stockholm februari 2024,
Sverre Bjerkeli