Styrelsen

Sverre Bjerkeli

Född 1959. Styrelseordförande sedan 2021.

SYSSELSÄTTNING: Styrelseordförande Hvaler Invest AS, Styrelseordförande Digital Mediepartner AS, Styrelseledamot BankNordik. 

UTBILDNING:
MSc Business and Marketing, Norwegian Business School (BI).

BAKGRUND: CEO Protector Forsikring, VD för IT företaget Ementor Norge (nu ATEA). Dessförinnan CEO Storebrand Bank och andra ledande positioner inom Storebrand/If. 

UTSKOTT: Ordförande i Ersättningsutskottet

INNEHAV 31 December 2022:
1 300 000 aktier genom Hvaler Invest AS 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Mikael Cato

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2020.

SYSSELSÄTTNING:
Chief Digital Officer & SvP Scania Cv. Styrelseledamot Combient Foundry. Senior advisor Gaia Gen.

UTBILDNING:
Ekonomprogrammet 120p, Mittuniversitetet.

BAKGRUND:
Mångårig operativ erfarenhet i ledande befattningar inom Management / IT och Digitalisering såsom Acando, Connecta, Valtech och Cybercom. Grundare och tidigare styrelseledamot Itch.

INNEHAV 31 DECEMBER 2022:
2000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Kristin Lindmark

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2019.

SYSSELSÄTTNING:
Chief Information Officer Telenor Sverige.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen informationsteknologi, Linköpings universitet.

BAKGRUND:
Mångårig erfarenhet av IT-branschen med fokus på bank/ försäkring och telekom, både som konsult och i linjeroller: Chief Information Officer, SPP Pension & Försäkring, Head of Digital & mobile SPP, Nordic Head of Project office P&T Commercial If, IT and Management Consultant Accenture.

INNEHAV 31 DEC 2022:
6 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Marika Skärvik

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017.

SYSSELSÄTTNING:
VD PerformancePotential. Styrelseordförande Modigo AB samt Nikita AB. Styrelseledamot Interoc Bygg. Senior advisor Broviken-Gruppen.

UTBILDNING:
Marknadsekonom, Berghs School of Communication. Studier i ekonomi och juridik, Stockholms universitet. Ledarskapsutbildning, IMD.

BAKGRUND:
Försäljningschef Saven/TM Data, Executive Sales Microsoft, VD NetCenter, affärsområdeschef Tieto, VD Carlson Wagonlit, VD Hudson Norden. Grundare Mentorius och PerformancePotential, styrelseordförande STCC och Qtema samt styrelseledamot Softronic, Optronic Norden samt Poolia. Författare till bok om ledarskap.

UTSKOTT:
Ordförande i ersättningsutskottet.

INNEHAV 31 December 2022:
2500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Anna Söderblom

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2020.

SYSSELSÄTTNING:
Verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseordförande Proact IT Group AB. Styrelseledamot BTS Group AB, Midway Holding AB, Länsförsäkringar Liv samt Dedicare AB.

UTBILDNING:
Ekonomie doktor, företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm. Filosofie kandidatexamen, företagsekonomi, Stockholms universitet. Högskoleexamen, matematikerlinjen, Lunds universitet.

BAKGRUND:
Mångårig operativ erfarenhet från Microsoft Nordic och Posten samt från Industrifonden och Startupfactory. 14 avslutade styrelseuppdrag, däribland Avega Group AB, Bredbandsbolaget AB och Excanto AB samt mjukvaruleverantörerna Ortivus AB och Readsoft AB.

UTSKOTT: Ordförande i Revisionsutskottet.

INNEHAV 31 December 2022:
6000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Leif Frykman

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2022.

SYSSELSÄTTNING: 
Egen företagare, entreprenör. Styrelseordförande Milepost AB, LegalWorks Nordic samt LB Legal Online. Styrelseledamot LWA Legal samt Capchap.

UTBILDNING: 
LL.M. Uppsala Universitet. HHS/SAF Högre funktionärsutbildning Darden Business School, Virginia. Managementutbildningar vid IESE, INSEAD m.fl.

BAKGRUND: 
Regionala såväl som globala chefsjuristpositioner på AGA, Sun Microsystems., VMware Inc., Fingerprints, RISE Research Institutes of Sweden. Regional såväl som Global Sales Operations Manager på Sun Microsystems.

Innehav 31 December 2022: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

    

Koncernledning

Anette Billing

Född 1966. VD och Koncernchef sedan 2022.

UTBILDNING: Examen i systemvetenskap, Umeå universitet 

BAKGRUND: 30 års erfarenhet från ett flertal ledande positioner inom IT-konsultbranschen, bland annat Regionchef på Cybercom Stockholm, Sverigechef Fujitsu Consulting Services, Affärsområdeschef på Sogeti, Regionchef Stockholm Atea och CGI.

INNEHAV 31 December 2022: 102 000 teckningsoptioner enligt programmet LTIP 2021 VD. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i november 2026.

 

Johanna Eriksson

Född 1981. CFO sedan 2022

UTBILDNING: Kandidatexamen inom företagsekonomi med inriktning logistik, SH/KTH

BAKGRUND:10 års erfarenhet från ledande positioner inom ekonomi och konsultbranschen bland annat CFO Dedicare, CFO Sopra Steria och Senior Manager Deloitte. 

INNEHAV 31 December 2022: 770 Aktier 

 

Martin Stenström

Född 1960. Affärsområdeschef Cloud & Technology. Anställd 2018.

UTBILDNING:
Civilekonom, Karlstads universitet.

BAKGRUND:
Över 25 års erfarenhet av att bygga, leda och utveckla IT-tjänsteverksamheter, inklusive konsult-, drift- och förvaltningstjänster, bland annat som VD Axians AB i Sverige, VD Qbranch Väst och regionchef Dimension AB.

INNEHAV 31 December 2022:
29.100 aktier.

Fredrik Dolléus

Född 1975. Affärsområdeschef Digital Management och VD för B3 Business Transformation AB. Anställd 2019.

UTBILDNING: Civilekonom, inriktning Organisering & Management, Växjö Universitet 

BAKGRUND: +20 års erfarenhet av digitalisering och digital utveckling i ledande roller. 15 år inom IT-konsultbranschen, bland annat som entreprenör, VD och management/digital konsult.

INNEHAV 31 december 2022: 8 168 aktier genom Remagine Digital Business AB och 7 172 aktier privat.

 

Katarina Lundqvist

Född 1979. Kommunikationschef och IR-ansvarig. Anställd 2019

UTBILDNING: Fil kand. i Företagsekonomi respektive Medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet 

BAKGRUND: 15 års erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring och projektledning från både privat och offentlig sektor.

INNEHAV 31 December 2022: 1434 Aktier

Eva Clavin

FÖDD: 1966. Försäljningschef. Anställd 2022.

Utbildning: Olika enskilda kurser.

Bakrund: Arbetat inom IT-branschen sedan 1987 i olika roller. Sälj och ledning sedan 2007, på Cybercom.

Aktieinnehav per den 31/12 2022: 0

 

Pernilla Brolin

Född 1978. Head of People & Culture/CHRO. Anställd 2022

UTBILDNING: Fil.kand in Business and E-commece, International University of Monaco.

BAKGRUND: 18 års erfarenhet från ett flertal ledande roller inom IT-konsultbranschen som People & Culture Partner på Knowit och på Cybercom samt inom call-centerbranschen och rekryterings- och bemanningsbranschen i roller som HR-Chef, affärsutvecklare och affärsområdeschef.

INNEHAV: 0 aktier

Patrik Blomberg

Född 1969. Chef Strategi och tjänsteutveckling. Anställd 2019.

UTBILDNING: Civilekonom, Stockholms Universitet

BAKGRUND: 25 års erfarenhet från IT-konsultbranschen, bl a som entreprenör, styrelsearbete och managementkonsult.

INNEHAV 31 December 2022: 15 061 aktier genom Remagine Digital Business AB

    

Valberedning

Inför årsstämman 2023 har en valberedning utsetts i enlighet med beslut om tillvägagångssätt fattat av B3s årsstämma den 6 maj 2022.

Valberedningen består av Dag Marius Nereng, representant för Protector Forsikring ASA, Sven Uthorn representant för Capriola Holding AB och Sverre Bjerkeli, ordförande i styrelsen för B3 Consulting Group AB (publ). Valberedningen motsvarar ca 40 procent av totala antalet utestående aktier och röster. 

Aktieägare som önskar lämna förslag till B3s valberedning kan göra det senast den 23 mars 2023 med e-post till valberedning@b3.se eller med brev till B3 Consulting Group AB (publ), Att: Valberedningen, Box 8, 101 20 Stockholm.

    
    

Revisorer

Bolagets revisor är KPMG, med Fredrik Westin som huvudansvarig revisor.


Ersättningsrapport