B3 Consulting Group

VD har ordet

Vi stänger Q3 med en organisk tillväxt om drygt 15% och en stark förbättring av rörelseresultatet jämfört med motsvarande period i fjol. Det sedvanligt semestertyngda kvartalet bekräftar ändå det trendskifte vi upplevt sedan slutet av Q1 – en kraf...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat EBIT, KSEK
Medarbetare

2010-2020 årlig genomsnittlig tillväxt 23 procent respektive EBIT-tillväxt 21 procent (CAGR)

Nyckeltal

650
MEDARBETARE
17
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
23%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Sven Uthorn
VD B3 koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 47 99
harriet.piscator@b3.se
Katarina Lundqvist
IR-ansvarig
+46 722 16 11 00
katarina.lundqvist@b3.se