B3 Consulting Group

VD har ordet

Fortsatt förbättrat resultat: I konsultbranschen gäller som vanligt att det tredje kvartalet tyngs av semestrar. Detta år har vi därutöver haft att hantera effekterna av global pandemi och ekonomisk recession. Under dessa omständigheter är det me...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat EBITDA, KSEK
Medarbetare

Resultatet 2019 är påverkat av övergången till IFRS 16 ”Leasingavtal”

2009-2019 årlig genomsnittlig tillväxt 26 procent (CAGR)

Nyckeltal

644
MEDARBETARE
16
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
26%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Sven Uthorn
VD B3 koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 47 99
harriet.piscator@b3.se
Annette Björklund
Investor Relations
072-700 70 82
annette.bjorklund@b3.se