B3 Consulting Group

VD har ordet

Ett nytt decennium: Vid ingången till 2020 lägger vi ett decennium bakom oss som har präglats av en fantastisk tillväxt. Sedan förra decennieskiftet har vi blivit ett tio gånger större företag, med en genomsnittlig årlig tillväxt på 26 procent. S...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat EBITDA, KSEK
Medarbetare

Resultatet 2019 är påverkat av övergången till IFRS 16 ”Leasingavtal”

2009-2019 årlig genomsnittlig tillväxt 26 procent (CAGR)

Nyckeltal

712
MEDARBETARE
16
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
26%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

IR-Kontakter

Sven Uthorn
VD B3 koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 47 99
harriet.piscator@b3.se
Annette Björklund
Investor Relations
072-700 70 82
annette.bjorklund@b3.se
Rolf Kolmodin
Kommunikationschef
070-644 20 01
rolf.kolmodin@b3.se