B3 Consulting Group

VD-ord Q2 2023 med tf VD Sverre Bjerkeli

Tillväxt 3,4% och rörelsemarginal (EBIT) 7,4% i andra kvartalet Tillväxt och resultatOmsättningen i andra kvartalet uppgick till 299,3 MSEK, en ökning med 3,4 procent jämfört samma period 2022. Tillväxten drivs av fler antal konsulter men dämpas p...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat EBIT, KSEK
Medarbetare

2012-2022 årlig genomsnittlig tillväxt 18 procent respektive EBIT-tillväxt 23 procent (CAGR)

Nyckeltal

800
MEDARBETARE
19
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
18%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Katarina Lundqvist
IR-ansvarig
+46 722 16 11 00
katarina.lundqvist@b3.se
André Karlsson
Tf CFO
0738-35 14 20
andre.karlsson@b3.se