B3 Consulting Group

VD har ordet

Förbättrat resultat och stärkt finansiell ställning trots avvaktande marknad: Trots covid-19-pandemi och trots en djup ekonomisk recession kan vi lägga Q2 bakom oss som det 67:e lönsamma kvartalet i rad för B3 Consulting Group. Vi växer med sex p...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat EBITDA, KSEK
Medarbetare

Resultatet 2019 är påverkat av övergången till IFRS 16 ”Leasingavtal”

2009-2019 årlig genomsnittlig tillväxt 26 procent (CAGR)

Nyckeltal

678
MEDARBETARE
16
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
26%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Sven Uthorn
VD B3 koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 47 99
harriet.piscator@b3.se
Annette Björklund
Investor Relations
072-700 70 82
annette.bjorklund@b3.se