B3 Consulting Group

VD-ord Q3 2022

VD och koncernchef Anette Billing: Fortsatt stark utveckling i kvartalet Stark tillväxt om 24,8%När vi stänger det tredje kvartalet 2022 kan vi konstatera att B3 har en fortsatt stark utveckling. Omsättningen under kvartalet uppgick till 235,8 (18...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat EBIT, KSEK
Medarbetare

2011-2021 årlig genomsnittlig tillväxt 19 procent respektive EBIT-tillväxt 18 procent (CAGR)

Nyckeltal

790
MEDARBETARE
18
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
19%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Anette Billing
VD och Koncernchef
0725-02 17 83
anette.billing@b3.se
Katarina Lundqvist
IR-ansvarig
+46 722 16 11 00
katarina.lundqvist@b3.se