B3 Consulting Group

VD-ord Q4 2022

B3 passerar en miljard i omsättning och ställer in siktet på fortsatt lönsam tillväxt När vi summerar helåret, är 2022 det 19:e tillväxtåret i rad för B3 Consulting Group och jag vill inledningsvis tacka både våra medarbetare och kunder för ett fa...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat EBIT, KSEK
Medarbetare

2012-2022 årlig genomsnittlig tillväxt 18 procent respektive EBIT-tillväxt 23 procent (CAGR)

Nyckeltal

800
MEDARBETARE
19
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
18%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Katarina Lundqvist
IR-ansvarig
+46 722 16 11 00
katarina.lundqvist@b3.se