B3 Consulting Group

VD-ord Q1 2023

2023 inleds starkt i ett mer normalt marknadsläge Tillväxt och resultatVi stänger det första kvartalet 2023 med en omsättning som uppgick till 324,6 (290,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 11,7 procent jämfört med samma period föregående år. R...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat EBIT, KSEK
Medarbetare

2012-2022 årlig genomsnittlig tillväxt 18 procent respektive EBIT-tillväxt 23 procent (CAGR)

Nyckeltal

800
MEDARBETARE
19
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
18%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Katarina Lundqvist
IR-ansvarig
+46 722 16 11 00
katarina.lundqvist@b3.se