B3 Consulting Group

VD har ordet

Återhämtning påbörjad: Ett rörelseresultat på 11,8 MSEK och en lönsamhet på 5,2 procent är otillfredsställande. Samtidigt innebär det dock att vi fördubblar resultatet mot föregående kvartal, och därmed tar ett kliv framåt från den resultatsvacka...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat EBIT, KSEK
Medarbetare

2010-2020 årlig genomsnittlig tillväxt 23 procent respektive EBIT-tillväxt 21 procent (CAGR)

Nyckeltal

630
MEDARBETARE
17
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
23%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Sven Uthorn
VD B3 koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 47 99
harriet.piscator@b3.se
Katarina Lundqvist
IR-ansvarig
+46 722 16 11 00
katarina.lundqvist@b3.se