B3 Consulting Group

VD har ordet

Vi stänger Q2 som det 71:a lönsamma kvartalet i rad sedan bolagets start, med intäkter på 233,5 MSEK och en tillväxt på 6,8%. Rörelseresultatet på 16,0 MSEK belastas med omstruktureringskostnader om 3,3 MSEK. Rörelseresultatet före omstrukturering...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat EBIT, KSEK
Medarbetare

2010-2020 årlig genomsnittlig tillväxt 23 procent respektive EBIT-tillväxt 21 procent (CAGR)

Nyckeltal

630
MEDARBETARE
17
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
23%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Sven Uthorn
VD B3 koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 47 99
harriet.piscator@b3.se
Katarina Lundqvist
IR-ansvarig
+46 722 16 11 00
katarina.lundqvist@b3.se