B3 Consulting Group

VD-ord Q3 2023 med tf VD Sverre Bjerkeli

En utmanande marknad ger negativ tillväxt Tillväxt och resultat Omsättningen i det tredje kvartalet uppgick till 223,3 MSEK (-5,3%). Den negativa tillväxten kan främst hänföras till en sänkt debiteringsgrad där vi ser att det i snitt tar längre ti...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat EBIT, KSEK
Medarbetare

2012-2022 årlig genomsnittlig tillväxt 18 procent respektive EBIT-tillväxt 23 procent (CAGR)

Nyckeltal

800
MEDARBETARE
19
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
18%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Katarina Lundqvist
IR-ansvarig
+46 722 16 11 00
katarina.lundqvist@b3.se
André Karlsson
CFO
0738-35 14 20
andre.karlsson@b3.se