Styrelsen

Sverre Bjerkeli

Född 1959. Styrelseordförande.

SYSSELSÄTTNING: Styrelseordförande Hvaler Invest AS, Styrelseordförande Digital Mediepartner AS, Styrelseledamot BankNordik. 

UTBILDNING:
MSc Business and Marketing, Norwegian Business School (BI).

BAKGRUND: CEO Protector Forsikring, VD för IT företaget Ementor Norge (nu ATEA). Dessförinnan CEO Storebrand Bank och andra ledande positioner inom Storebrand/If. 

UTSKOTT: Ordförande i Ersättningsutskottet

INNEHAV 31 December 2023:
1 950 000 aktier genom Hvaler Invest AS 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Daniel Juhlin

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2023.

SYSSELSÄTTNING: VD Order Impact. Ordförande YPO Sverige. VD och styrelseordförande Investeringslådan

UTBILDNING: Civilingenjör Industriell ekonomi, KTH

BAKGRUND: Mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom främst retail- och konsumentvarubolag, bl.a. som VD för Flaivy, Friggs, Karamellkungen, Plantagen och Byggmax. Senior advisor till Fastdev.

INNEHAV: 31 december 2023 15.000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare

 

Mikael Cato

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2020.

SYSSELSÄTTNING:
Head of Transformation – Lean Agile Solution Development, Scania. Board member Scania IT Board, Board member Scania Sustainability Board.

UTBILDNING:
Ekonomprogrammet 120p, Mittuniversitetet.

BAKGRUND:
Mångårig operativ erfarenhet i ledande befattningar inom digitalisering, management/IT och hållbarhet på Acando, Connecta, Valtech och Cybercom. Grundare  och tidigare styrelse ledamot Itch. Executive Chairman Gaia Gen, Scania, Chief Digital Officer, Scania. Styrelseledamot Scania China Ltd. Board member Combient Advisory Board.

INNEHAV 31 DECEMBER 2023:
2000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Kristin Lindmark

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2019.

SYSSELSÄTTNING:
Chief Information Officer Telenor Sverige.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen informationsteknologi, Linköpings universitet.

BAKGRUND:
Mångårig erfarenhet av IT-branschen med fokus på bank/ försäkring och telekom, både som konsult och i linjeroller: Chief Information Officer, SPP Pension & Försäkring, Head of Digital & mobile SPP, Nordic Head of Project office P&T Commercial If, IT and Management Consultant Accenture.

INNEHAV 31 DEC 2023:
6 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Marika Skärvik

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017.

SYSSELSÄTTNING:
VD Performance Potential. Senior business advisor BrovikenGruppen samt styrelseordförande i Modigo och Nikita. Styrelseledamot RocMore AB.

UTBILDNING:
Marknadsekonom, Berghs School of Communication. Studier i ekonomi och juridik, Stockholms universitet. Ledarskapsutbildning, IMD.

BAKGRUND:
Försäljningschef Saven/TM Data, Executive Sales Microsoft, VD NetCenter, affärsområdeschef Tieto, VD Carlson Wagonlit, VD Hudson Norden. Grundare Mentorius och PerformancePotential, styrelseordförande STCC och Qtema samt styrelseledamot Softronic, Optronic Norden samt Poolia. Författare till bok om ledarskap.

UTSKOTT:
Ordförande i ersättningsutskottet.

INNEHAV 31 December 2023:
2500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Leif Frykman

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2022.

SYSSELSÄTTNING: 
Egen företagare, entreprenör. LegalWorks Nordic samt LB Legal Online. Styrelseledamot i LWA Legal.

UTBILDNING: 
LL.M. Uppsala Universitet. HHS/SAF Högre funktionärsutbildning Darden Business School, Virginia. Managementutbildningar vid IESE, INSEAD m.fl.

BAKGRUND: 
Regionala såväl som globala chefsjuristpositioner på AGA, Sun Microsystems., VMware Inc., Fingerprints, RISE Research Institutes of Sweden. Regional såväl som Global Sales Operations Manager på Sun Microsystems.

Innehav 31 December 2023: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

    

Koncernledning

Martin Stenström

Född 1960. VD och Koncernchef. Affärsområdeschef Cloud & Technology. Anställd 2018.

UTBILDNING:
Civilekonom, Karlstads universitet.

BAKGRUND:
Över 25 års erfarenhet av att bygga, leda och utveckla IT-tjänsteverksamheter, inklusive konsult-, drift- och förvaltningstjänster, bland annat som VD Axians AB i Sverige, VD Qbranch Väst och regionchef Dimension AB.

INNEHAV 31 December 2023: 74 848 aktier.

André Karlsson

Född 1990. CFO. Anställd 2022.

UTBILDNING: Kandidatexamen i redovisning och finansiering från Uppsala universitet.

BAKGRUND: Head of Business Control, B3, Business Controller på bland annat Knowit och Cybercom.

Katarina Lundqvist

Född 1979. Kommunikationschef och IR-ansvarig. Anställd 2019

UTBILDNING: Fil kand. i Företagsekonomi respektive Medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet 

BAKGRUND: 15 års erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring och projektledning från både privat och offentlig sektor.

INNEHAV 31 December 2023: 2034 Aktier

Fredrik Dolléus

Född 1975. Affärsområdeschef Digital Management och VD för B3 Business Transformation AB. Anställd 2019.

UTBILDNING: Civilekonom, inriktning Organisering & Management, Växjö Universitet 

BAKGRUND: +20 års erfarenhet av digitalisering och digital utveckling i ledande roller. 15 år inom IT-konsultbranschen, bland annat som entreprenör, VD och management/digital konsult.

INNEHAV 31 december 2023: 8 168 aktier genom Remagine Digital Business AB och 7 173 aktier privat.

 

Pernilla Brolin

Född 1978. Head of People & Culture/CHRO. Anställd 2022

UTBILDNING: Fil.kand in Business and E-commece, International University of Monaco.

BAKGRUND: 18 års erfarenhet från ett flertal ledande roller inom IT-konsultbranschen som People & Culture Partner på Knowit och på Cybercom samt inom call-centerbranschen och rekryterings- och bemanningsbranschen i roller som HR-Chef, affärsutvecklare och affärsområdeschef.

INNEHAV 31 DECEMBER 2023: 50 aktier

Anders Nilsson

Född 1970. Affärsområdeschef för Digital Experience & Solutions. Anställd 2023. 

BAKGRUND: 30 års erfarenhet inom tech och IT. +20 års erfarenhet från ledande befattningar inom HiQ såsom regionchef, affärsområdeschef, försäljningschef t.ex. Tidigare erfarenhet från SAAB och Volvo.

INNEHAV 31 december 2023: 1 350 aktier.

 

    

Valberedning

Inför kommande årsstämma har en valberedning utsetts i enlighet med beslut om tillvägagångssätt fattat av B3s årsstämma den 10 maj 2023. Valberedningen består av Dag Mauris Nereng, representant för Protector Forsikring ASA, David Bjerkeli, representant för Hvaler invest AS, Claes Wiberg, representant för Claes Wiberg AB och Daniel Juhlin, ordförande i styrelsen för B3 Consulting Group AB. Valberedningen motsvarar därmed cirka 38 procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Årsstämma för 2023 äger rum den 8 maj 2024 klockan 14:00 i B3s lokaler i Stockholm. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och i Post & Inrikes Tidningar samt annonseras i Dagens Industri. Årsredovisningen kommer offentliggöras och finnas tillgänglig på B3s hemsida från den 4 april 2024. 

Aktieägare som önskar lämna förslag till B3s valberedning kan göra det senast 31 januari 2024, med e-post till valberedning@b3.se eller med brev till B3 Consulting Group AB, Att: Valberedningen, Box 8, 101 20 Stockholm. 

    
    

Revisorer

Bolagets revisor är KPMG, med Fredrik Westin som huvudansvarig revisor.


Ersättningsrapport