Styrelsen

Sverre Bjerkeli

Född 1959. Styrelseordförande sedan 2021.

SYSSELSÄTTNING:
CEO Protector Forsikring ASA (t.o.m. sept 2021).

UTBILDNING:
MSc Business and Marketing, Norwegian Business School (BI).

BAKGRUND:
VD för IT företaget Ementor (nu ATEA). Dessförinnan ledande positioner inom Storebrand.

INNEHAV 30 JULI 2021:
0 aktier. 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Alf Blomqvist

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2012.

SYSSELSÄTTNING:
Styrelseordförande Scandinavian Enviro Systems samt Alelion Energy Systems. Styrelseledamot E14 Invest. Ledamot marknadsrådet Alternativa Aktiemarknaden.

UTBILDNING:
Handelshögskolan i Stockholm.

BAKGRUND: 
Aktieanalytiker Nordea, Handelsbanken, Carnegie. Head of Equity Capital Markets Carnegie Corporate Finance, chef Swedbank Corporate Finance, VD och styrelseledamot Ledstiernan, styrelseledamot Cision.

UTSKOTT:
Ordförande i revisionsutskottet.

INNEHAV 30 JULI 2021:
22 375 aktier inkl. genom Blomqvist Unlimited AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Mikael Cato

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2020.

SYSSELSÄTTNING:
Chief Digital Officer & SvP Scania Cv AB. Styrelseledamot Scania Sales China Ltd.

UTBILDNING:
Ekonomprogrammet 120p, Mittuniversitetet.

BAKGRUND:
Mångårig operativ erfarenhet i ledande befattningar inom Management / IT och Digitalisering såsom Acando, Connecta, Valtech och Cybercom. Grundare och tidigare styrelseledamot Itch.

INNEHAV 30 JULI 2021:
2000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Kristin Lindmark

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2019.

SYSSELSÄTTNING:
Chief Information Officer, SPP Pension & Försäkring. Styrelseledamot Storebrand Asset Management AS.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen informationsteknologi, Linköpings universitet.

BAKGRUND:
20 års erfarenhet av IT-branschen med fokus på bank/försäkring både som konsult och i linjeroller, Head of Digital & mobile SPP, Nordic Head of Project office P&T Commercial If, IT and Management Consultant Accenture.

UTSKOTT:
Ledamot i revisionsutskottet.

INNEHAV 30 JULI 2021:
6 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Marika Skärvik

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017.

SYSSELSÄTTNING:
VD PerformancePotential. Styrelseledamot Interoc samt Serieentreprenörshögskolan Sverige. Styrelseledamot och interims-VD Springlife.

UTBILDNING:
Marknadsekonom, Berghs School of Communication. Studier i ekonomi och juridik, Stockholms universitet. Ledarskapsutbildning, IMD.

BAKGRUND:
Försäljningschef Saven/TM Data, Executive Sales Microsoft, VD NetCenter, affärsområdeschef Tieto, VD Carlson Wagonlit, VD Hudson Norden. Grundare Mentorius och PerformancePotential, styrelseordförande STCC och Qtema samt styrelseledamot Softronic, Optronic Norden samt Poolia. Författare till bok om ledarskap.

UTSKOTT:
Ordförande i ersättningsutskottet.

INNEHAV 30 JULI 2021:
2500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Anna Söderblom

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2020.

SYSSELSÄTTNING:
Verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot BTS Group, Midway Holding, Cabonline Group, Poolia, Länsförsäkringar Liv samt Almi Företagspartner.

UTBILDNING:
Ekonomie doktor, företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm. Filosofie kandidatexamen, företagsekonomi, Stockholms universitet. Högskoleexamen, matematikerlinjen, Lunds universitet.

BAKGRUND:
Mångårig operativ erfarenhet från Microsoft Nordic och Posten samt från riskkapitalföretagen Industrifonden och Startupfactory. 14 avslutade styrelseuppdrag, däribland IT-företagen Avega Group AB, Bredbandsbolaget AB och Excanto AB samt mjukvaruleverantörerna Ortivus AB och Readsoft AB.

INNEHAV 30 JULI 2021:
6000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Sven Uthorn

Född 1956. Medgrundare, styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2003. 

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola. Executive MBA, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Verksam i över 30 år i IT- och telekombranschen, bland annat marknadsdirektör för Norden samt senare Sales Director Sun Microsystems, VD Sonera Sverige, VD och koncernchef Dimension. Styrelseuppdrag i onoterade branschbolag samt styrelseordförande Phonera.

INNEHAV 30 JULI 2021:
1 106 024 aktier inklusive genom Sven Uthorn AB.

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

    

Koncernledning

Sven Uthorn

Född 1956. Medgrundare, styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2003. 

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola. Executive MBA, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Verksam i över 30 år i IT- och telekombranschen, bland annat marknadsdirektör för Norden samt senare Sales Director Sun Microsystems, VD Sonera Sverige, VD och koncernchef Dimension. Styrelseuppdrag i onoterade branschbolag samt styrelseordförande Phonera.

INNEHAV 30 JULI 2021:
1 106 024 aktier inklusive genom Sven Uthorn AB.

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Harriet Piscator

Född 1957. Ekonomi- och finanschef, CFO. Anställd 2012. 

UTBILDNING:
Civilekonom internationell ekonomi, Göteborgs universitet.

BAKGRUND:
Över 20 år inom ABB i flertalet nyckelroller, senast CFO ABB-koncernen Sverige.

INNEHAV 30 JULI 2021:
37 600 aktier.

Jörgen Samuelsson

Född 1961. Branschansvarig offentlig sektor. VD B3 Effekt. Anställd sedan 2017.

UTBILDNING:
Civilekonom, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
30 års erfarenhet från olika ledarroller, bland annat inom Nordea och ALMI Företagspartner. VD för Mynta Management & IT, Software Innovation Sverige och Sentensia Q. Verkat som managementkonsult, interimschef och rådgivare.

INNEHAV 30 JULI 2021:
0 aktier.

Martin Stenström

Född 1960. Affärsområdeschef Cloud & Technology. Anställd 2018.

UTBILDNING:
Civilekonom, Karlstads universitet.

BAKGRUND:
Över 25 års erfarenhet av att bygga, leda och utveckla IT-tjänsteverksamheter, inklusive konsult-, drift- och förvaltningstjänster, bland annat som VD Axians AB i Sverige, VD Qbranch Väst och regionchef Dimension AB.

INNEHAV 30 JULI 2021:
10 750 aktier.

Maria Berg

Född 1973. Affärsutvecklingschef. Anställd 2011. 

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan.

BAKGRUND:
20 års erfarenhet av IT-konsultbranschen, bland annat i ledande befattningar.

INNEHAV 30 JULI 2021:
29 922 aktier.

Anne Ek

Född 1974. HR-chef. 
Anställd 2019. 

UTBILDNING:
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

BAKGRUND: 
Över 20 års erfarenhet av ledarskapsutveckling, förändringsledning och brett HR-arbete, senast som HR Business Partner Group Functions inom Scandic Hotels.

INNEHAV 30 JULI 2021:
0 aktier.

Tommy Sarenbrant

Född 1971. Rekryteringschef och Employer Branding. Anställd 2007. 

UTBILDNING:
Fil kand. International marketing respektive Computer information systems, Northern Arizona University.

BAKGRUND: 
Över 20 års erfarenhet av IT-branschen med flera år inom konsultbranschen, bland annat i ledande befattningar.

INNEHAV 30 JULI 2021:
350 531 aktier inklusive genom Tommy Sarenbrant AB.

    

Valberedning

Inför årsstämman 2021 utses en  valberedning i enlighet med beslut om tillvägagångssätt fattat av B3s årsstämma den 14 maj 2020.

Valberedningen består av Hans Didring, representant för Protector Forsikring ASA, Leif Frykman, representant för Sven Uthorn AB och Alf Blomqvist, ordförande i styrelsen för B3 Consulting Group AB (publ). Valberedningen motsvarar därmed cirka 35 procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Aktieägare som önskar lämna förslag till B3s valberedning kan göra det senast 28 februari 2021, med e-post till valberedning@b3.se eller med brev till B3 Consulting Group AB (publ), Att: Valberedningen, Box 8, 101 20 Stockholm.

    
    

Revisorer

Bolagets revisor är KPMG, med Fredrik Westin som huvudansvarig revisor.


Ersättningsrapport