Styrelsen

Alf Blomqvist

Född 1956. Styrelseordförande sedan 2020 och styrelseledamot sedan 2012.

SYSSELSÄTTNING:
Styrelseordförande Scandinavian Enviro Systems. Styrelseledamot E14 Invest. Ledamot marknadsrådet Alternativa Aktiemarknaden.

UTBILDNING:
Handelshögskolan i Stockholm.

BAKGRUND: 
Aktieanalytiker Nordea, Handelsbanken, Carnegie. Head of Equity Capital Markets Carnegie Corporate Finance, chef Swedbank Corporate Finance, VD och styrelseledamot Ledstiernan, styrelseledamot Cision.

UTSKOTT:
Ordförande i revisionsutskottet.

INNEHAV 1 MARS 2020:
19 375 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Anna Hjertstedt

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2019.

SYSSELSÄTTNING:
VD Impact Executives.

UTBILDNING:
Magisterexamen samhällsplanerarlinjen samt kandidatexamen nationalekonomi, Stockholms universitet. 

BAKGRUND:
Mångårig erfarenhet från rekryteringsbranschen, executive search samt executive interim management hos Alumni, Impact Executives, Harvey Nash Plc. Verksam som bl.a. VD, Founding Partner, Consultant Manager, Marketing Manager, Project Leader. Tidigare Project Manager AB Conductive, Senior Account Manager 24/7 Media Europé.

UTSKOTT:
Ledamot i ersättningsutskottet.

INNEHAV 1 MARS 2020:
0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Mikael Cato

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2020.

UTBILDNING:
Ekonomprogrammet 120p, Mittuniversitetet.

SYSSELSÄTTNING:
Chief Digital Officer & SvP Scania Cv AB. Styrelseledamot Scania Sales China Ltd.

 BAKGRUND:
Mångårig operativ erfarenhet i ledande befattningar inom Management / IT och Digitalisering såsom Acando, Connecta, Valtech och Cybercom. Grundare och tidigare styrelseledamot Itch.

INNEHAV 1 MARS 2020:
0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Kristin Lindmark

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2019.

SYSSELSÄTTNING:
Chief Information Officer, SPP Pension & Försäkring. Styrelseledamot Storebrand Asset Management AS.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen informationsteknologi, Linköpings universitet.

BAKGRUND:
20 års erfarenhet av IT-branschen med fokus på bank/försäkring både som konsult och i linjeroller, Head of Digital & mobile SPP, Nordic Head of Project office P&T Commercial If, IT and Management Consultant Accenture.

UTSKOTT:
Ledamot i revisionsutskottet.

INNEHAV 1 MARS 2020:
2 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Marika Skärvik

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017.

SYSSELSÄTTNING:
VD PerformancePotential, styrelseledamot Poolia och Optronic i Norden, styrelseledamot och interims-VD Springlife.

UTBILDNING:
Marknadsekonom, Berghs School of Communication. Studier i ekonomi och juridik, Stockholms universitet. Ledarskapsutbildning, IMD. 

BAKGRUND:
Försäljningschef Saven/TM Data, Executive Sales Microsoft, VD NetCenter, affärsområdeschef Tieto, VD Carlson Wagonlit, VD Hudson Norden. Grundare Mentorius och PerformancePotential, styrelseordförande STCC och Qtema samt styrelseledamot Softronic, Optronic Norden samt Poolia. Författare till bok om ledarskap.

UTSKOTT:
Ordförande i ersättningsutskottet.

INNEHAV 1 MARS 2020:
0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Anna Söderblom

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2020.

UTBILDNING:
Ekonomie doktor, företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm. Filosofie kandidatexamen, företagsekonomi, Stockholms Universitet. Högskoleexamen, matematikerlinjen, Lunds Universitet.

SYSSELSÄTTNING:
Verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseordförande Advenica AB. Vice ordförande Länsförsäkringar Liv AB. Styrelseledamot Cabonline Group Holding AB, Midway Holding AB, BTS Group AB, Almi Företagspartner AB samt Poolia AB.

BAKGRUND:
Mångårig operativ erfarenhet från Microsoft Nordic och Posten samt från riskkapitalföretagen Industrifonden och Startupfactory. 13 avslutade styrelseuppdrag, däribland IT-företagen Avega Group AB, Bredbandsbolaget AB och Excanto AB samt mjukvaruleverantörerna Ortivus AB och Readsoft AB.

INNEHAV 1 MARS 2020:
0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Sven Uthorn

Född 1956. Medgrundare, styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2003. 

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola. Executive MBA, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Verksam i över 30 år i IT- och telekombranschen, bland annat marknadsdirektör för Norden samt senare Sales Director Sun Microsystems, VD Sonera Sverige, VD och koncernchef Dimension. Styrelseuppdrag i onoterade branschbolag samt styrelseordförande Phonera.

INNEHAV 1 MARS 2020:
1 106 024 aktier inklusive genom Sven Uthorn AB

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

    

Koncernledning

Sven Uthorn

Född 1956. Medgrundare, styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2003. 

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola. Executive MBA, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Verksam i över 30 år i IT- och telekombranschen, bland annat marknadsdirektör för Norden samt senare Sales Director Sun Microsystems, VD Sonera Sverige, VD och koncernchef Dimension. Styrelseuppdrag i onoterade branschbolag samt styrelseordförande Phonera.

INNEHAV 1 MARS 2020:
1 106 024 aktier inklusive genom Sven Uthorn AB

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Harriet Piscator

Född 1957. Ekonomi- och finanschef, CFO. Anställd 2012. 

UTBILDNING:
Civilekonom internationell ekonomi, Göteborgs universitet.

BAKGRUND:
Över 20 år inom ABB i flertalet nyckelroller, senast CFO ABB-koncernen Sverige.

INNEHAV 1 MARS 2020:
37 600 aktier

Sofia Smedshammar

Född 1971. Affärsområdeschef Digital Innovation. Anställd 2019. 

UTBILDNING:
Civilekonom, Internationell Ekonomi, Linköpings Universitet.

BAKGRUND:
Över 20 års erfarenhet av IT-konsultbranschen, bland annat VD på Riada och i ledande befattningar på Avega, CGI samt Atos Consulting.

INNEHAV 1 MARS 2020:
150 aktier

Jörgen Samuelsson

Född 1961. Tf affärsområdeschef Digital Management. VD B3 Effekt. Anställd sedan 2017.

UTBILDNING:
Civilekonom, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
30 års erfarenhet från olika ledarroller, bland annat inom Nordea och ALMI Företagspartner. VD för Mynta Management & IT, Software Innovation Sverige och Sentensia Q. Verkat som managementkonsult, interimschef och rådgivare.

INNEHAV 1 MARS 2020:
0 aktier.

Martin Stenström

Född 1960. Affärsområdeschef Digital Infra. Anställd 2018.

UTBILDNING:
Civilekonom, Karlstads universitet.

BAKGRUND:
Över 25 års erfarenhet av att bygga, leda och utveckla IT-tjänsteverksamheter, inklusive konsult-, drift- och förvaltningstjänster, bland annat som VD Axians AB i Sverige, VD Qbranch Väst och regionchef Dimension AB.

INNEHAV 1 MARS 2020:
7 000 aktier

Maria Berg

Född 1973. Affärsutvecklingschef. Anställd 2011. 

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan.

BAKGRUND:
20 års erfarenhet av IT-konsultbranschen, bland annat i ledande befattningar.

INNEHAV 1 MARS 2020:
29 922 aktier

Anne Ek

Född 1974. HR-chef. 
Anställd 2019. 

UTBILDNING:
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

BAKGRUND: 
Över 20 års erfarenhet av ledarskapsutveckling, förändringsledning och brett HR-arbete, senast som HR Business Partner Group Functions inom Scandic Hotels.

INNEHAV 1 MARS 2020:
0

Tommy Sarenbrant

Född 1971. Rekryteringschef och Employer Branding. Anställd 2007. 

UTBILDNING:
Fil kand. International marketing respektive Computer information systems, Northern Arizona University.

BAKGRUND: 
Över 20 års erfarenhet av IT-branschen med flera år inom konsultbranschen, bland annat i ledande befattningar.

INNEHAV 1 MARS 2020:
347 231 aktier inklusive genom Tommy Sarenbrant AB

Håkan Lindberg

Född 1962. Chef verksamhetsutveckling. Anställd 2004. 

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen teknisk fysik samt studier i ekonomi och språk, Uppsala universitet och Stockholms universitet.

BAKGRUND:
Cirka 30 års erfarenhet av IT-branschen inom ledning, konsulting och utbildning, bland annat teknisk chef och konsultchef Sonera Sverige. Författare till böcker om telekommunikation och trådlös kommunikation.

INNEHAV 1 MARS 2020:
200 778 aktier genom Håkan Lindberg Intressenter AB

    

Valberedning

Inför årsstämman 2021 utses en  valberedning i enlighet med beslut om tillvägagångssätt fattat av B3s årsstämma den 14 maj 2020.

Valberedningen bestod inför årsstämman 14 maj 2020 av Hans Didring, representant för Protector Forsikring ASA, Leif Frykman, representant för Sven Uthorn AB och Henrik Holm, ordförande i styrelsen för B3 Consulting Group AB (publ). Valberedningen motsvarar därmed cirka 35 procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Aktieägare som önskar lämna förslag till B3s valberedning kan göra det senast 28 februari 2021, med e-post till valberedning@b3.se eller med brev till B3 Consulting Group AB (publ), Att: Valberedningen, Box 8, 101 20 Stockholm.

    
    

Revisorer

Bolagets revisor är KPMG, med Fredrik Westin som huvudansvarig revisor.


Ersättningpolicy