Styrelsen

Henrik Holm

Född 1964. Styrelseordförande sedan 2012.

SYSSELSÄTTNING:
Styrelseordförande MYBW Office Management Gruppen Holding, PureLoad Software Group och Recall Capital Nordic. Styrelseledamot Ports Group och Founders Alliance.

UTBILDNING:
Ekonomi- och juridikstudier, Stockholms universitet. Delar av MBA-programmet, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Mångårig erfarenhet IT- och finansbranschen Norden och USA. Grundare, VD och styrelseordförande ProAct IT Group. Senaste 15 åren aktiv med styrelseuppdrag och egna investeringar i flertal noterade/onoterade bolag Norden samt USA. Medförfattare till flera böcker inom strategi och affärsplanering. Styrelseledamot Mangold, Precise Biometrics, 3L System och CMA Asset Management.

UTSKOTT:
Ledamot i ersättningsutskottet.

INNEHAV 31 AUG 2019:
Genom Henrik Holm Mgmt AB 19 250 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Alf Blomqvist

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2012.

SYSSELSÄTTNING:
Styrelseordförande Destination Fjällen Sverige, styrelseledamot Scandinavian Enviro Systems, ledamot marknadsrådet Alternativa Aktiemarknaden.

UTBILDNING:
Handelshögskolan i Stockholm.

BAKGRUND: 
Aktieanalytiker Nordea, Handelsbanken, Carnegie. Head of Equity Capital Markets Carnegie Corporate Finance, chef Swedbank Corporate Finance, VD och styrelseledamot Ledstiernan, styrelseledamot Cision.

UTSKOTT:
Ordförande i revisionsutskottet.

INNEHAV 31 AUG 2019:
18 375 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Anna Hjertstedt

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2019.

SYSSELSÄTTNING:
VD Impact Executives.

UTBILDNING:
Magisterexamen samhällsplanerarlinjen samt kandidatexamen nationalekonomi, Stockholms universitet. 

BAKGRUND:
Mångårig erfarenhet från rekryteringsbranschen, executive search samt executive interim management hos Alumni, Impact Executives, Harvey Nash Plc. Verksam som bl.a. VD, Founding Partner, Consultant Manager, Marketing Manager, Project Leader. Tidigare Project Manager AB Conductive, Senior Account Manager 24/7 Media Europé.

INNEHAV 31 AUG 2019:
0 aktier. 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Kristin Lindmark

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2019.

SYSSELSÄTTNING:
Chief Information Officer, SPP Pension & Försäkring.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen informationsteknologi, Linköpings universitet.

BAKGRUND:
Head of Digital & mobile SPP, Nordic Head of Project office P&T Commercial If, IT and Management Consultant Accenture.

UTSKOTT:
Ledamot i revisionsutskottet.

INNEHAV 31 AUG 2019:
0 aktier. 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Marika Skärvik

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017.

SYSSELSÄTTNING:
VD PerformancePotential, styrelseledamot Poolia och Optronic i Norden, styrelseledamot och interims-VD Springlife.

UTBILDNING:
Marknadsekonom, Berghs School of Communication. Studier i ekonomi och juridik, Stockholms universitet. Ledarskapsutbildning, IMD. 

BAKGRUND:
Försäljningschef Saven/TM Data, Executive Sales Microsoft, VD NetCenter, affärsområdeschef Tieto, VD Carlson Wagonlit, VD Hudson Norden. Grundare Mentorius och PerformancePotential, styrelseordförande STCC och Qtema samt styrelseledamot Softronic, Optronic Norden samt Poolia. Författare till bok om ledarskap.

UTSKOTT:
Ledamot i ersättningsutskottet.

INNEHAV 31 AUG 2019:
0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Sven Uthorn

Född 1956. Medgrundare, styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2003. 

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola. Executive MBA, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Verksam i över 30 år i IT- och telekombranschen, bland annat marknadsdirektör för Norden samt senare Sales Director Sun Microsystems, VD Sonera Sverige, VD och koncernchef Dimension. Styrelseuppdrag i onoterade branschbolag samt styrelseordförande Phonera.

INNEHAV 31 AUG 2019:
1 509 522 aktier inklusive genom Sven Uthorn AB.

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

    

Koncernledning

Sven Uthorn

Född 1956. Medgrundare, styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2003. 

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola. Executive MBA, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Verksam i över 30 år i IT- och telekombranschen, bland annat marknadsdirektör för Norden samt senare Sales Director Sun Microsystems, VD Sonera Sverige, VD och koncernchef Dimension. Styrelseuppdrag i onoterade branschbolag samt styrelseordförande Phonera.

INNEHAV 31 AUG 2019:
1 509 522 aktier inklusive genom Sven Uthorn AB.

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Harriet Piscator

Född 1957. Ekonomi- och finanschef, CFO. Anställd sedan 2012. 

UTBILDNING:
Civilekonom internationell ekonomi, Göteborgs universitet.

BAKGRUND:
Över 20 år inom ABB i flertalet nyckelroller, senast CFO ABB-koncernen Sverige.

INNEHAV 31 AUG 2019:
37 600 aktier.

Lars Fransson

Född 1969. Affärsområdeschef Digital Management. Anställd 2019. 

UTBILDNING:
Systemvetenskap och ekonomi, Stockholms Universitet.

BAKGRUND:
Lars har 25 års erfarenhet från konsultbranschen och kommer närmast från rollen som COO & Vice President Central för CGI.

INNEHAV 31 AUG 2019:
5 905 aktier

Patrik Norlander

Född 1973. Affärsområdeschef Nord. VD B3IT Norr sedan 2008. Anställd sedan 2005. 

UTBILDNING:
Lantmäteriingenjör, Mittuniversitetet.

BAKGRUND:
Över 20 års erfarenhet av IT-branschen, bland annat i ledande befattningar.

INNEHAV 31 AUG 2019:
Genom PLINI AB 100 000 aktier.

Sofia Smedshammar

Född 1971. Affärsområdeschef Digital Innovation. Anställd 2019. 

UTBILDNING:
Civilekonom, Internationell Ekonomi, Linköpings Universitet.

BAKGRUND:
Över 20 års erfarenhet av IT-konsultbranschen, bland annat VD på Riada och i ledande befattningar på Avega, CGI samt Atos Consulting.

INNEHAV 31 AUG 2019:
150 aktier

Martin Stenström

Född 1960. Affärsområdeschef Digital Infra. Anställd sedan 2018.

UTBILDNING:
Civilekonom, Karlstads universitet.

BAKGRUND:
Över 25 års erfarenhet av att bygga, leda och utveckla IT-tjänsteverksamheter, inklusive konsult-, drift- och förvaltningstjänster, bland annat som VD Axians AB i Sverige, VD Qbranch Väst och regionchef Dimension AB.

INNEHAV 31 AUG 2019:
400 aktier.

Maria Beronius

Född 1973. Affärsutvecklingschef. Anställd sedan 2011. 

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan.

BAKGRUND:
20 års erfarenhet av IT-konsultbranschen, bland annat i ledande befattningar.

INNEHAV 31 AUG 2019:
29 922 aktier.

Tommy Sarenbrant

Född 1971. Rekryteringschef och Employer Branding. Anställd sedan 2007. 

UTBILDNING:
Fil kand. International marketing respektive Computer information systems, Northern Arizona University.

BAKGRUND: 
Över 20 års erfarenhet av IT-branschen med flera år inom konsultbranschen, bland annat i ledande befattningar.

INNEHAV 31 AUG 2019:
341 231 aktier inklusive genom Tommy Sarenbrant AB.

Rolf Kolmodin

Född 1955. Kommunikationschef. Anställd sedan 2013. 

UTBILDNING:
Fil kand. ekonomi och marknadsföring, Stockholms Universitet. Diplomerad från IHR.

BAKGRUND:
Över 30 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring, bland annat kommunikationschef Nobina, chef marknadskommunikation Sun Microsystems, egen konsultverksamhet inom produktutveckling och marknadsföring samt projektledare på reklambyrå.

INNEHAV 31 AUG 2019:
0 aktier.

Håkan Lindberg

Född 1962. Chef verksamhetsutveckling. Anställd sedan 2004. 

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen teknisk fysik samt studier i ekonomi och språk, Uppsala universitet och Stockholms universitet.

BAKGRUND:
Cirka 30 års erfarenhet av IT-branschen inom ledning, konsulting och utbildning, bland annat teknisk chef och konsultchef Sonera Sverige. Författare till böcker om telekommunikation och trådlös kommunikation.

INNEHAV 31 AUG 2019:
200 778 aktier genom Håkan Lindberg Intressenter AB.

    

Valberedning

Inför kommande årsstämma har en valberedning utsetts i enlighet med beslut om tillvägagångssätt fattat av B3s årsstämma den 16 maj 2019. Valberedningen består av Hans Didring, representant för Protector Forsikring ASA, Leif Frykman, representant för Sven Uthorn AB och Henrik Holm, ordförande i styrelsen för B3 Consulting Group AB (publ). Valberedningen motsvarar därmed cirka 35 procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Aktieägare som önskar lämna förslag till B3s valberedning kan göra det senast 28 februari 2020, med e-post till valberedning@b3.se eller med brev till B3 Consulting Group AB (publ), Att: Valberedningen, Box 8, 101 20 Stockholm.

    
    

Revisorer

Bolagets revisor är KPMG, med Fredrik Westin som huvudansvarig revisor.


Ersättningpolicy