Pressmeddelanden


Kategorier
År
30 november 2020 08:00
Förändring i antal aktier och röster i B3
Läs mer
24 november 2020 09:07
B3 tilldelas nytt ramavtal med Jordbruksverket
Läs mer
23 november 2020 13:09
B3 tilldelas nytt ramavtal med Svenska Spel
Läs mer
16 november 2020 19:39
B3 fullföljer förvärv av dotterbolag
Läs mer
11 november 2020 09:47
B3 får förnyat förtroende som leverantör av IT-stöd till Skattemyndigheten
Läs mer
05 november 2020 08:00
Fortsatt förbättrat resultat
Läs mer
29 oktober 2020 08:00
B3 bjuder in till presentation av delårsrapport för de första nio månaderna 2020
Läs mer
14 oktober 2020 15:25
B3 tilldelas nytt ramavtal med CSN
Läs mer