21 juli 2023

Delårsrapport B3 Consulting Group AB (publ) Q2 2023

Tillväxt 3,4% och rörelsemarginal (EBIT) 7,4% i andra kvartalet

Andra kvartalet, april – juni 2023

• Omsättningen uppgick till 299,3 (289,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 3,4 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 22,0 (34,5) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 7,4 procent (11,9). Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 8,4 procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 16,7 (28,2) MSEK.
• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 25,3 (48,2) MSEK.
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,68 (2,95) SEK.

Första halvåret, januari – juni 2023

• Omsättningen uppgick till 623,9 (580,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 7,6 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 62,9 (73,6) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 10,1 procent (12,7). Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 10,6 procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 50,3 (60,1) MSEK
• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 62,2 (88,3) MSEK
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,08 (6,33) SEK.


Tf VD och Koncernchef Sverre Bjerkeli: Tillväxt 3,4% och rörelsemarginal (EBIT) 7,4% i andra kvartalet

Tillväxt och resultat
Omsättningen i andra kvartalet uppgick till 299,3 MSEK, en ökning med 3,4 procent jämfört samma period 2022. Tillväxten drivs av fler antal konsulter men dämpas p.g.a. en svagare marknad med lägre beläggningsgrad i vissa dotterbolag. Nyrekryteringen framåt kommer därför framför allt att fokusera på de marknadssegment där vi ser en fortsatt stark och långsiktig efterfrågan. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 22,0 MSEK, -36,2 procent mot samma period 2022, och rörelsemarginalen uppgick till 7,4 procent. Förutom beläggningsgraden påverkas resultatet av att kvartalet har en arbetsdag färre än samma period 2022 samt av vårt 20-årsfirande där alla medarbetare samlades i Stockholm i maj - en investering i medarbetarnas engagemang och B3s kultur under andra kvartalet om 3,3 MSEK. Under första halvåret omsatte koncernen 623,9 MSEK vilket ger 7,6 procent tillväxt jämfört med samma period 2022. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick under första halvåret till 62,9 MSEK, med en rörelsemarginal om 10,1 procent.

Marknaden svagare men möjligheterna stora
Delar av den svenska marknaden bromsar in. Samtidigt finns det ett flertal branscher och kompetenser där efterfrågan är fortsatt mycket stark. En av dessa är cybersäkerhet och vi är därför extra glada att vi nyligen signerat ett avtal om ett nytt start-up-bolag, med en av Sveriges ledande profiler inom området som kommer att leda det nya bolaget. AI är också ett område som väcker stort intresse och där vi hjälper våra kunder att nyttja kraften i data. Vi har två bolag som ligger långt framme inom området; B3 Indes AB och B3 Business Transformation AB. Ett annat av våra tillväxtområden är e-hälsa där våra bolag B3 Healthcare Consulting AB och B3 HealthTech AB växer mycket.

Vi gasar och bromsar samtidigt
I ett svagare marknadsläge kommer vi naturligtvis att se över våra kostnader noggrant. Vi har under den senaste 12-månadersperioden investerat betydligt i en förstärkt organisation som ska bidra till att vi uppfyller våra mål som kommunicerades på B3s kapitalmarknadsdag i oktober 2022. Nu är det dags att skörda frukterna av detta. Det innebär högre operativ effektivitet och minskade kostnader i början av 2024. Samtidigt har vi höjt våra ambitioner om ett antal nya start-up bolag. Vi återkommer under tredje kvartalet med ett tydliggörande av de förväntade ekonomiska effekterna av "gasa och bromsa samtidigt".

Ny tf VD och CFO
I slutet av juni meddelade B3s styrelse att Anette Billing önskar lämna rollen som VD och koncernchef för B3. Hon kommer dock fortsätta arbeta under de kommande 12 månaderna med fokus på att etablera nya start-ups i nära samarbete med bl a affärsområdescheferna. Rekryteringsprocessen av en ny VD har startat och under tiden har jag, som styrelsens tidigare ordförande, klivit in som tf VD i bolaget. Daniel Juhlin är ny ordförande. Johanna Eriksson har också valt att lämna B3 och rollen som CFO per den 21 juli där hon ersätts av André Karlsson som tf CFO. André Karlsson är sedan 2022 Head of Business Control på B3.

Nya affärer och uppdrag
Under kvartalet har vi förstärkt våra positioner hos tre av Sveriges största banker och många av Sveriges regioner i införandet av nya journalsystem. Vi gläder oss också åt att få teckna ett nytt ramavtal med Nordic Leisure Travel Group med varumärkena Ving, Spies och Tjäreborg där vi bland annat kommer att stötta NTLG med apputveckling. Vi har också fått förtroendet att utveckla nya webbplatser åt Almi med flera.

En av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser
I slutet av maj publicerade Karriärföretagen en undersökning gällande studenters val av framtida arbetsgivare. B3 hamnade då på en andraplats inom kategori IT bland studenter 3-4 år. Vi har ett stort fokus på att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas där frihet, lärande och jämställdhet är några nyckelord. Vi arbetar aktivt för inkludering och har under kvartalet deltagit i flera aktiviteter med vår samarbetspartner Changers Hub. Kontinuerligt arbetar vi aktivt för att attrahera nya talanger till B3. Att hela tiden träffa kandidater är livsnerven för vår tillväxt, även i tuffare tider. B3 är ett fantastiskt bolag med 29 dotterbolag och en mycket stark kultur. Det är min fulla strävan framåt att vi ska jobba hårt för att leva vår vision; att vara Sveriges bästa konsultbolag för våra medarbetare, uppdragsgivare och ägare.

Höga ambitioner framåt
Det andra kvartalet tyngs resultatmässigt av en svagare marknad. Vi håller nu på att ställa om till denna marknad och det är min fulla övertygelse att B3 har en mycket stark position och en modell som är motståndskraftig mot svagare tider. Kraften, flexibiliteten och innovationskraften som finns hos våra 29 dotterbolag är unik – vi ska alltid komma starkare ur en mer utmanande marknad.

Stockholm juli 2023, Sverre Bjerkeli

------------------------------------------


För mer information och detaljerat resultat hänvisas till bifogad delårsrapport. Den återfinns även på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer eller direkt via denna länk: https://ir.financialhearings.com/b3-q2-2023. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor under webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

För ytterligare information kontakta:
Sverre Bjerkeli, Tf VD och Koncernchef, +47 928 38 072
Katarina Lundqvist, Investor Relations, 072-216 11 00, katarina.lundqvist@b3.se

   
Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2023 kl. 07.00 CET

Bifogade filer
Delårsrapport B3 Consulting Group AB (publ) Q2 2023