09 maj 2019

Bästa Q1 någonsin i intäkter och resultat

B3 Consulting Group (publ) ökade rörelseresultatet (EBIT) till 15,3 (14,3) MSEK för första kvartalet 2019. Omsättningen ökade med 18,0 procent till 216,8 (183,8) MSEK. Antalet medarbetare har under kvartalet ökat med 40 till 649.

 

Vi inleder 2019 med ett nytt bästa Q1 någonsin i företagets historia. Efter ett svagare Q4 ökar vi åter tillväxttakten till 18 procent, vilket tar oss till nya rekordnivån 217 MSEK. Även rörelseresultatet på 15,3 MSEK överträffar fjolårets. Rörelsemarginalen hamnar strax under fjolårets, då resultatet tyngs med 2,8 MSEK av ett par kostnadsposter av övergående karaktär – det handlar dels om anpassningar i organisationen, dels om en ökad köpeskilling till följd av att ett av våra förvärvade bolag utvecklats bättre än väntat. Med detta stänger vi Q1 2019 som det sextioandra vinstgivande kvartalet i rad sedan företagets start och en fortsatt offensiv tillväxt som nu går in på 16:e året i rad.

 

Läs hela VD-ordet och mer detaljerad information om resultatet för första kvartalet 2019 i bifogad delårsrapport.

Presentation av rapporten sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via www.b3.se/ir. Välj ”Se alla” under ”Rapporter och presentationer”.  Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

 

För ytterligare information kontakta:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3.se

 

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 600 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2018 uppgick till 726,3 MSEK, med ett rörelseresultat på 47,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se  

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 08.00 CET.

Bifogade filer
Bästa Q1 någonsin i intäkter och resultat