31 maj 2024

B3 överväger att emittera seniora säkerställda obligationer

B3 Consulting Group AB (publ) har mandaterat Pareto Securities AB som sole bookrunner för att arrangera investerarmöten med start den 3 juni 2024 för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta och en löptid om 3 år (”Obligationerna”). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en marknadstransaktion med en förväntad volym om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 300 miljoner kronor komma att följa. Emissionslikviden från Obligationerna ska användas för att refinansiera befintlig skuld, finansiera de planerade förvärven av Webstep AB och ytterligare cirka 40% av aktierna i det delägda polska bolaget B3 Consulting Poland Sp. z.o.o. Obligationerna ska därtill användas för att finansiera transaktionskostnader samt för generella företagsändamål.

För ytterligare information, kontakta
Martin Stenström, VD och Koncernchef B3 Consulting Group, 070-798 96 80.
André Karlsson, CFO B3 Consulting Group, 073-835 14 20

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj kl. 08.00 CEST.

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultbolag med cirka 800 medarbetare. Med djup teknisk expertis och passion för innovation hjälper vi Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter genom digital transformation och verksamhetsutveckling. B3 har en prisbelönad företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Vi strävar också efter att vara ett etiskt och transparent bolag med en positiv påverkan på samhälle, människor och miljö. B3 finns på nio orter i Sverige samt i Polen, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget grundades 2003 och är sedan 2016 noterat på Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (B3). Omsättningen 2023 uppgick till 1 141 MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) om 86 MSEK. Mer information finns på www.b3.se.

Bifogade filer
B3 överväger att emittera seniora säkerställda obligationer