30 december 2022

Inlösen av optionsprogram i B3 Consulting Group AB (publ), nytt antal röster och utestående aktier

B3 Consulting Groups optionsprogram 2019:1B har lösts in av optionsinnehavarna, vilket medför en ökning av antalet aktier i bolaget med 184 324. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta och uppgår till cirka 876 310 SEK. Vid en extrainsatt stämma den 15 november 2019 beslutades om ett incitamentsprogram om högst 500 000 teckningsoptioner för anställda. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna har skett under perioden från och med den 14 november 2022 till och med den 14 december 2022.

Genom utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram har antalet utestående aktier och röster ökat med 184 324 till 8 763 098, vilket medför en utspädning om cirka 2,1 procent. Aktiekapitalet har ökat med cirka 18 432 SEK till cirka 876 310 SEK.

För mer information, kontakta Johanna Eriksson, CFO, telefon 0735-66 03 45

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december kl. 08.00 CET.

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med drygt 790 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2021 uppgick till 921,9 MSEK, med ett rörelseresultat om 70,6 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt intresseföretag i Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se

Bifogade filer
Inlösen av optionsprogram i B3 Consulting Group AB (publ), nytt antal röster och utestående aktier