28 april 2023

Delårsrapport B3 Consulting Group AB (publ) Q1 2023

Tillväxt 11,7% och rörelsemarginal 12,6% i årets första kvartal

Januari – mars 2023

• Omsättningen uppgick till 324,6 (290,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 11,7 (27,5) procent
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 40,9 (39,1) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 12,6 (13,5) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 33,6 (31,9) MSEK
• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 36,9 (40,1) MSEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,41 (3,38) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,40 (3,33) SEK.


VD och koncernchef Anette Billing: 2023 inleds starkt i ett mer normalt marknadsläge

Tillväxt och resultat
Vi stänger det första kvartalet 2023 med en omsättning som uppgick till 324,6 (290,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 11,7 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 40,9 (39,1) MSEK, en ökning med 4,6 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 12,6 (13,5) procent, där nedgången förklaras av lägre beläggning i jämförelse med ett mycket starkt jämförelsekvartal under 2022. Efterfrågan på marknaden är inte lika hög som den var under rekordåret 2022, utan vi är nu i ett mer normalt läge där vi kan se att säljcyklerna återigen har blivit längre och konkurrensen om uppdragen har ökat. Samtidigt ser vi att det finns en underliggande efterfrågan på tjänster inom digitaliseringens samtliga faser och vi arbetar hela tiden aktivt med att ligga nära kunderna för att förstå och realisera deras behov.

Nya uppdrag och avtal
Under första kvartalet har vi vunnit flera nya affärer och vi är glada att stärka våra positioner hos bland andra Almi, Preem Region Stockholm och Sundsvalls kommun. Vi förlänger och utökar teamleveranser på ett flertal kunder inom offentlig sektor och e-hälsa i linje med den nya affärsstrategin där agila team är ett av våra fokusområden för lönsam tillväxt. Långsiktigt arbetar vi för att stärka relationen som en digital partner till våra kunder samtidigt som vi säkerställer den kortsiktiga beläggningen genom ökad aktivitet inom försäljning.

Stärkt koncernledning
Vi har under kvartalet gjort två nyrekryteringar till koncernledningen och jag är mycket glad över att ha fått välkomna Fredrik Dolléus som ny affärsområdeschef till Digital Management. Till hösten får vi också ta emot Anders Nilsson som ny affärsområdeschef för Digital Experience & Solutions. Både Fredrik och Anders är mycket erfarna ledare med lång bakgrund inom IT-konsultbranschen och kommer kunna bidra mycket till att vidareutveckla B3 i linje med vår nya affärsstrategi med fokus på fortsatt lönsam tillväxt.

Jämställdhet och hållbarhet viktiga fokusområden
Olikheter är ett av våra värdeord och även en del av vårt DNA. Under första kvartalet genomfördes flera aktiviteter med koppling till området. Vi arrangerade en jämställdhetsvecka med olika aktiviteter i samband med den internationella kvinnodagen och vi väckte stort intresse och nyfikenhet med vår zebrarandiga monter när vi deltog på Women in Tech i mars, en mötesplats som syftar till att attrahera fler kvinnor till branschen. I mars arrangerade vi dessutom en temavecka med fokus på hållbarhet där våra medarbetare bjöds på inspirerande föreläsningar och därtill samlade ihop en gåva till Världsnaturfonden genom att delta i våra träningsaktiviteter med Team B3 under en vecka. Detta visar verkligen på den starka wellnesskulturen och engagemanget som finns hos våra medarbetare.

Kompetensutveckling en viktig del
Vid ett förändrat marknadsläge blir det än viktigare med kompetensutveckling av våra medarbetare, att ligga steget före och att hela tiden vara relevant på marknaden och för våra kunder. Därför satsar vi på B3 mycket på att utveckla vår Academy för att kunna erbjuda medarbetarna vägar till utveckling och kunskapspåfyllning, som både är lärorik och rolig. B3 är även i år nominerade till Årets Karriärföretag och vi kommer fortsatt arbeta aktivt under året för att förstärka och vidareutveckla B3 som arbetsplats med visionen om att vara Sveriges bästa konsultbolag.

B3s jubileumsår
B3 är nu inne på sitt tjugonde verksamhetsår och det ska vi uppmärksamma på flera sätt under året. Bolaget har haft en stabil tillväxt och en fin utveckling från en liten startup 2003 till ett börsnoterat bolag med miljardomsättning idag. Jag är stolt och glad över att få leda B3 in i det tredje decenniet och ser fram emot att få fortsätta utveckla B3 tillsammans med alla fantastiska medarbetare. Jag ser också fram emot att få fira 20 år tillsammans med våra medarbetare och kunder under året.

Stockholm april 2023, Anette Billing

-------------------------------------------------


För mer information och detaljerat resultat hänvisas till bifogad delårsrapport. Den återfinns även på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer eller direkt via denna länk: https://ir.financialhearings.com/b3-q1-2023 Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor under webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

För ytterligare information kontakta:
Anette Billing, VD och Koncernchef, 072-502 17 83
Johanna Eriksson, CFO, 0735-66 03 45
Katarina Lundqvist, Investor Relations, 072-216 11 00, katarina.lundqvist@b3.se
 

   
Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 08.00 CET

Bifogade filer
Delårsrapport B3 Consulting Group AB (publ) Q1 2023