14 november 2023

Nationellt ramavtal med Kammarkollegiet skapar nya möjligheter för B3

B3 Consulting Group har i ett konsortium tillsammans med Decerno, IT-Huset, Magello och OmegaPoint tilldelats Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och Tjänster, Systemutveckling som en av sju leverantörer. Samtliga myndigheter och högskolor samt majoriteten av Sveriges Regioner och Kommuner har möjlighet att använda ramavtalet för konsulttjänster inom systemutveckling. Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på ramavtalet till totalt 2,6 miljarder SEK, exklusive moms, under dess löptid om 48 månader. Tilldelning av kontrakt sker enligt förnyad konkurrensutsättning.

- B3 har lång och gedigen erfarenhet av att samarbeta med offentlig sektor och detta ramtal skapar stora möjligheter till nya affärer i hela det offentliga Sverige framåt. Vi är väldigt glada och stolta över att vi tilldelas detta ramavtal tillsammans med våra branschkollegor i konsortiet och vi ser fram emot möjligheten att få stötta den offentliga sektorn på fortsatta digitaliseringsresan, säger Martin Stenström, affärsområdeschef på B3.

Det nationella ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, apputveckling, integrationstjänster, plattformstjänster och programvaror för systemutveckling. Samtliga kompetenser som bemannar IT- och IT-relaterade projekt under ett projekts livscykel omfattas, från behovsanalys till leverans och förvaltning. Leverans kan ske i form av uppdrag, resurskonsulter och agila team. Ramavtalet har tecknats med Bidmo Sourcing Partners där B3 Consulting Group ingår tillsammans med Decerno, IT-Huset, Magello och OmegaPoint.

För mer information, kontakta gärna Martin Stenström, affärsområdeschef, telefon 070-798 96 80.