04 april 2024

B3 publicerar årsredovisning för 2023

B3 Consulting Group AB (publ) publicerar idag årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2023 på bolagets webbplats.

Årsredovisningen kan laddas ned från webben som PDF och i European Single Electronic Format (ESEF) via denna länk: https://ir.b3.se/ir/rapporter-och-presentationer. Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig inom några veckor och kan beställas från bolaget på telefonnummer 08-410 143 40 eller mailadress info@b3.se.

För mer information, kontakta gärna:
André Karlsson, CFO, telefon 0738-35 14 20
Katarina Lundqvist, IR-ansvarig, katarina.lundqvist@b3.se, telefon 0722-16 11 00.


Denna information är sådan som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 april 2024 kl 17.00 CET

Bifogade filer
B3 publicerar årsredovisning för 2023