08 april 2022

Anna Wiklund tf CFO för B3 Consulting Group

Anna Wiklund som idag är koncernredovisningschef på B3 har fått uppdraget att vara tillförordnad CFO för B3 Consulting Group AB (publ) i maj då nuvarande CFO Harriet Piscator lämnar B3 den 30 april för att gå i pension. B3s nya CFO Johanna Eriksson tillträder sin roll den 1 juni.

Som tidigare har kommunicerats, har Johanna Eriksson utsetts till ny CFO för B3 Consulting Group och ersätter Harriet Piscator som går i pension. Harriet Piscator avslutar sitt uppdrag på B3 den 30 april. Då det uppstår ett glapp innan Johanna Eriksson tillträder sin tjänst, har nu Anna Wiklund utsetts till tf CFO under perioden.

För mer information, kontakta Katarina Lundqvist, Investor Relations, 0722-16 11 00

Bifogade filer
Anna Wiklund tf CFO för B3 Consulting Group