16 februari 2023

Bokslutskommuniké B3 Consulting Group AB (publ) januari - december 2022

Fortsatt stark utveckling i årets sista kvartal med tillväxt 22,3% och rörelsemarginal 11,9% 

Oktober - december 2022
• Omsättningen uppgick till ​332,3​ (​271,6​) MSEK, vilket motsvarar en ökning om ​22,3​ (​22,6​) procent  
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ​39,7​ (​27,8​) MSEK med en rörelsemarginal om ​11,9​ (​10,2​) procent  
• Resultat efter skatt uppgick till ​33,8​ (​24,6​) MSEK 
• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till ​74,4​ (​43,7​) MSEK 
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till ​3,49​ (​2,67​) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till ​3,48​ (​2,66​) SEK. 

Januari – december 2022
• Omsättningen uppgick till ​1 148,1​ (​921,9​) MSEK, vilket motsvarar en ökning om ​24,5​ (​8,3​) procent  
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ​137,7​ (​70,6​) MSEK med en rörelsemarginal om ​12,0​ (​7,7​) procent 
• Resultat efter skatt uppgick till ​114,7​ (​49,8​) MSEK 
• Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till ​151,7​ (​77,7​) MSEK 
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till ​11,83​ (​5,32​) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till ​11,79​ (​5,30​) SEK.

Utdelning
• Styrelsen i B3 Consulting Group AB (publ) har föreslagit en ordinarie utdelning om 8,00 (3,50) SEK per aktie, motsvarande 70,1 (30,0) MSEK avseende räkenskapsåret 2022.


För mer information och detaljerat resultat hänvisas till bifogad delårsrapport. Den återfinns även på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer. 

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer eller direkt via denna länk: https://ir.financialhearings.com/b3-q4-2022  Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor under webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

För ytterligare information kontakta:
Anette Billing, VD och Koncernchef, 072-502 17 83
Johanna Eriksson, CFO, 0735-66 03 45
Katarina Lundqvist, Investor Relations, 072-216 11 00, katarina.lundqvist@b3.se

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08.00 CET

------------------------------

VD och Koncernchef Anette Billing. ”Vi stänger Q4 och 2022 som vårt bästa år någonsin”
 

B3 passerar en miljard i omsättning och ställer in siktet på fortsatt lönsam tillväxt
När vi summerar helåret, är 2022 det 19:e tillväxtåret i rad för B3 Consulting Group och jag vill inledningsvis tacka både våra medarbetare och kunder för ett fantastiskt engagemang i år. Vi nådde en viktig milstolpe i bolagets historia. Omsättningen passerade en miljard och uppgick till 1 148,1 MSEK, vilket huvudsakligen är en organisk ökning om 24,5 procent jämfört med föregående år. De största dotterbolagen under året var B3 Polen (intresseföretag), B3 Business Transformation och B3 Cloud, vilka tillsammans stod för 375 MSEK av B3s omsättning under 2022.  Även resultatet nådde rekordnivåer, där vi är både glada och stolta att kunna konstatera att 2022 blev det resultatmässigt bästa året någonsin. Rörelseresultatet (EBIT) för helåret uppgick till 137,7 (70,6) MSEK vilket ger en rörelsemarginal om 12,0 procent, i linje med B3s nya finansiella mål för perioden 2023 - 2025.

Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 332,3 (271,6) MSEK, en ökning om 22,3 procent jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 39,7 (27,8) MSEK, en ökning med 42,8 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 11,9 (10,2) procent. Tillväxten kommer till stor del från ett ökat antal konsulter och vi är mycket glada över att vi fortsatt får välkomna många nya kollegor till koncernen.

Nya uppdrag och affärer
Vi har under kvartalet haft fortsatta framgångar på kundmarknaden med flera nya spännande uppdrag. Under fjärde kvartalet har vi vunnit många nya affärer och vi stärker vår position hos bland andra Preem, Telia, Region Stockholm och Vattenfall. Vi är också mycket glada över att ha fått teckna ett nytt ramavtal med Verisure som väljer B3 som sin preferred partner och att Hyresgästföreningen väljer B3 som partner för utveckling av ett nytt verksamhetssystem.

 
Implementering av den nya strategin
Jag är glad och stolt över möjligheten att fått tillträda som koncernchef för detta fina bolag under året och vi har aktivt arbetat för att presentera B3s nya strategi som vi fortsatt implementerar. Med den nya strategin förstärker och tydliggör vi B3s fokus inom områdena Multicloud, Secure, Agila Team och systemutveckling inom bank och försäkring. Här ser vi redan resultat och intresse våra kunder. B3 har nyligen tagit främsta position inom AWS partnernätverk, vilket tillsammans med vårt samarbete med Microsoft blir viktigt för att fortsatt växa och utveckla vårt clouderbjudande. Vi har etablerat agila team på flera kunder och vi förstärker vår verksamhet inom IT-säkerhet.


B3 skapar stort intresse
Under hösten hade vi glädjen att få välkomna kunder, samarbetspartners och medarbetare till B3 Arena, en inspirationsdag med fokus på digitaliseringens möjligheter. Eventet var fullbokat och blev mycket lyckat. I oktober tog B3 också hem förstapriset som Årets Karriärföretag IT, vilket vi ser som ett kvitto på att vi skapat en företagskultur där medarbetarna trivs och utvecklas. B3 syns och uppmärksammas på många håll och vi arbetar fortsatt aktivt för att attrahera fler nya talanger till B3 med hög träffsäkerhet, alltid utifrån kundernas efterfrågan och de behov vi ser på marknaden.


Fortsatt orolig omvärld
Det geopolitiska läget är fortsatt mycket ansträngt och vi läser dagligen om den hemska situationen i Ukraina, den höga inflationen och energipriserna. B3 står fortsatt starkt och vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster även om det inte är riktigt samma tryck på marknaden som i början av 2022. Vi är lyhörda för signaler i omvärlden för att snabbt kunna anpassa vår leverans efter kundernas behov. I en föränderlig omvärld ser vi att digitaliseringen kommer vara i fortsatt fokus för företagens möjligheter till effektivisering och automatisering samt att säkerhet får en allt större plats på agendan.


B3 firar 20 år under 2023
I år är det 20 år sedan B3 bildades och detta ska vi uppmärksamma och fira under året tillsammans med våra medarbetare, kunder och partners. B3 har haft en fantastisk resa med tillväxt under alla år och vi går nu in i det tjugonde året som ett miljardbolag, med fortsatt fokus på tillväxt och utveckling.

Februari 2023, Anette Billing

Bifogade filer
Bokslutskommuniké B3 Consulting Group AB (publ) januari - december 2022