05 juni 2024

B3 emitterar seniora säkerställda obligationer

B3 Consulting Group AB (publ) meddelar idag att man framgångsrikt har placerat seniora säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor under ett ramverk om 300 miljoner kronor med en löptid om tre år (”Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR plus 5,00 procent per år. Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas ske den 24 juni 2024.

Obligationsemissionen mötte stark efterfrågan från en bred bas av nordiska och internationella institutionella investerare och var kraftigt övertecknad. Som tidigare meddelats ska emissionslikviden från Obligationsemissionen användas för att refinansiera befintlig skuld, finansiera de planerade förvärven av Webstep AB och ytterligare cirka 40 procent av aktierna i det delägda polska bolaget B3 Consulting Poland Sp. z.o.o., finansiera transaktionskostnader samt för generella företagsändamål.

Pareto Securities AB har agerat Sole Bookrunner i samband med transaktionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta

Martin Stenström, VD och Koncernchef B3 Consulting Group, 070-798 96 80.

André Karlsson, CFO B3 Consulting Group, 073-835 14 20

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 juni kl. 13.30 CEST.

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultbolag med cirka 800 medarbetare. Med djup teknisk expertis och passion för innovation hjälper vi Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter genom digital transformation och verksamhetsutveckling. B3 har en prisbelönad företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Vi strävar också efter att vara ett etiskt och transparent bolag med en positiv påverkan på samhälle, människor och miljö. B3 finns på nio orter i Sverige samt i Polen, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget grundades 2003 och är sedan 2016 noterat på Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (B3). Omsättningen 2023 uppgick till 1 141 MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) om 86 MSEK. Mer information finns på www.b3.se.

Bifogade filer
B3 emitterar seniora säkerställda obligationer