23 maj 2024

B3 förvärvar Webstep AB

B3 Consulting Group AB (publ) förvärvar i dag konsultbolaget Webstep AB. Webstep AB är ett IT-konsultbolag med ca 80 medarbetare inom bland annat systemutveckling, IT Management, AI & Analytics samt Sitevision som finns på fyra orter i Sverige. Omsättningen för Webstep AB, inklusive 30 MSEK via underkonsulter, uppgick till 143 MSEK 2023 med EBIT om 942 TSEK (0,7%) under samma period. Genom förvärvet stärker B3 sina positioner inom framför allt systemutveckling och ökar den lokala närvaron i Sverige.

- Genom förvärvet får B3 en ännu starkare position på marknaden, samtidigt som vi etablerar oss i Uppsala och Umeå, vilket stärker vårt erbjudande mot både befintliga och nya kunder. B3 och Webstep AB har liknande kulturer med mycket hög medarbetarnöjdhet och stort fokus på konsulternas utveckling, vilket också gör bolagen till en mycket bra matchning. Vi är verkligen glada över att få välkomna Websteps medarbetare till B3 och att nu få skapa nya möjligheter tillsammans, säger Martin Stenström, VD och Koncernchef för B3 Consulting Group.

- Jag är mycket glad över att B3 förvärvar Webstep AB. Vi ser fram emot att bli en del av B3s familj och har redan identifierat många synergier mellan våra snarlika kulturer och verksamheter. Detta innebär fantastiska möjligheter för våra medarbetare, med nya resurser och utvecklingsmöjligheter som stärker vår förmåga att leverera innovativa lösningar till våra kunder, säger Jakob Cardell, VD på Webstep AB.

Webstep ASA grundades i Norge 2000 och 2007 etablerades Webstep AB under dåvarande namnet Diversify. 2013 förvärvade Webstep ASA Diversify som då blev Webstep AB. Verksamhet bedrivs i Stockholm, Malmö, Uppsala och Umeå och bolaget har idag ca 80 medarbetare som hjälper kunderna med allt från systemutveckling och IT Management till Data Science och Sitevision. Webstep är en uppskattad arbetsgivare för erfarna konsulter och har precis som B3 fått flera utmärkelser genom åren, bland annat av Great Place To Work.

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultbolag inom IT och Management. Med ett brett utbud av tjänster hjälper B3 organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Kontor finns idag på nio orter i Sverige. B3 har därtill ett dotterbolag i Polen, B3 Poland Consulting, som haft en betydande tillväxt sedan start och som kommer att konsolideras in i koncernen senast 2025.

B3 förvärvar 100% av aktierna i Webstep AB och konsolidering sker per den 1 juli. Det förvärvade bolaget får namnet B3 Webstep i en övergångsperiod fram tills att ett nytt namn har bestämts. Köpeskillingen för B3 uppgår till 38 MSEK på skuld- och kassafri basis. Köpeskillingen betalas kontant. Ytterligare information om förvärvet kommer att publiceras i samband med B3s Q2-rapport den 16 juli. Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor, inklusive att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) lämnar erforderligt godkännande för förvärvet i enlighet med lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.


För mer information kontakta gärna:
Martin Stenström, VD och Koncernchef B3 Consulting Group, telefon 070-798 96 80.

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2024, kl. 23.30.

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultbolag med cirka 800 medarbetare. Med djup teknisk expertis och passion för innovation hjälper vi Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter genom digital transformation och verksamhetsutveckling. B3 har en prisbelönad företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Vi strävar också efter att vara ett etiskt och transparent bolag med en positiv påverkan på samhälle, människor och miljö. B3 finns på nio orter i Sverige samt i Polen, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget grundades 2003 och är sedan 2016 noterat på Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (B3). Omsättningen 2023 uppgick till 1 141 MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) om 86 MSEK. Mer information finns på www.b3.se.

Bifogade filer
B3 förvärvar Webstep AB