09 juli 2024

B3 Consulting Group slutför förvärvet av Webstep AB

Den 23 maj offentliggjorde B3 Consulting Group AB (publ) att bolaget tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Webstep AB, ett IT-konsultbolag med ca 80 medarbetare inom bland annat systemutveckling, IT Management, AI & Analytics samt Sitevision som finns på fyra orter i Sverige. Förvärvet har nu fått myndighetsgodkännande av ISP och förvärvet slutförs där Webstep AB går in som ett dotterbolag i B3-koncernen. Genom förvärvet stärker B3 sina positioner inom bland annat systemutveckling och etableras på ytterligare två orter i Sverige.

- Vi gläder oss åt att nu få hälsa Webstep AB välkomna till B3-koncernen och påbörja vår gemensamma utvecklingsresa. Genom förvärvet får B3 en ännu starkare position på marknaden, samtidigt som vi etablerar oss i Uppsala och Umeå, vilket stärker vårt erbjudande mot både befintliga och nya kunder. B3 och Webstep AB har liknande kulturer med mycket hög medarbetarnöjdhet och stort fokus på konsulternas utveckling, vilket också gör bolagen till en mycket bra matchning, säger Martin Stenström, VD och Koncernchef för B3 Consulting Group.

 

Webstep ASA grundades i Norge 2000 och 2007 etablerades Webstep AB under dåvarande namnet Diversify. 2013 förvärvade Webstep ASA Diversify som då blev Webstep AB. Verksamhet bedrivs idag i Stockholm, Malmö, Uppsala och Umeå och bolaget har idag ca 80 medarbetare som hjälper kunderna med allt från systemutveckling och IT Management till Data Science och Sitevision. Omsättningen för Webstep AB, inklusive 30 MSEK via underkonsulter, uppgick till 143 MSEK 2023 med EBIT om 942 TSEK (0,7%) under samma period. Webstep är en uppskattad arbetsgivare för erfarna konsulter och har precis som B3 fått flera utmärkelser genom åren, bland annat av Great Place To Work.

 

B3 förvärvar 100% av aktierna i Webstep AB och konsolidering sker per den 1 juli 2024. Det förvärvade bolaget behåller namnet Webstep AB i en övergångsperiod fram tills att ett nytt namn har bestämts. Köpeskillingen för B3 uppgår till 38 MSEK på skuld- och kassafri basis. Köpeskillingen betalas kontant. Ytterligare information om förvärvet publiceras i samband med B3s Q2-rapport den 16 juli. Transaktionens genomförande har varit föremål för sedvanliga villkor, inklusive att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) nu har lämnat ett erforderligt godkännande för förvärvet i enlighet med lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.

 

För mer information, kontakta gärna Martin Stenström, VD och Koncernchef i B3 Consulting Group, telefon 070-798 96 80. 

 

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultbolag med cirka 800 medarbetare. Med djup teknisk expertis och passion för innovation hjälper vi Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter genom digital transformation och verksamhetsutveckling. B3 har en prisbelönad företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Vi strävar också efter att vara ett etiskt och transparent bolag med en positiv påverkan på samhälle, människor och miljö. B3 finns på nio orter i Sverige samt i Polen, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget grundades 2003 och är sedan 2016 noterat på Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (B3). Omsättningen 2023 uppgick till 1 141 MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) om 86 MSEK. Mer information finns på www.b3.se.

Bifogade filer
B3 Consulting Group slutför förvärvet av Webstep AB