27 juni 2024

B3 Consulting Group har fattat beslut om tidigare inlösen av B3 Consulting Poland

B3 Consulting Group AB (publ) har tidigare kommunicerat att en inlösen av resterande aktier i intresseföretaget B3 Consulting Poland ska ske senast utgången av 2025. Avtal har nu signerats med beslut om att genomföra inlösen i augusti vilket innebär att bolaget blir en del av koncernen från och med slutet av augusti 2024.

Transaktionen innebär att B3 Consulting Groups volym och EBIT kommer öka kraftigt från och med den 1 september 2024. Vidare innebär den tidigare inlösen att B3 redan i höst kan planera för och genomföra åtgärder som ska stimulera till ytterligare lönsam tillväxt i det polska bolaget. Både nya start-up-företag och mindre förvärv på den polska marknaden är nu aktuella.

- B3 Consulting Poland har haft en fantastisk utveckling ända sedan bolaget grundades och har växt kraftigt, både med resultatet och antal medarbetare. Vi ser det som mycket positivt att B3 Consulting Poland nu blir ett dotterbolag inom B3-koncernen, då det ger stärker B3s position på marknaden, även utanför Sveriges gränser, säger Martin Stenström, VD och koncernchef i B3 Consulting Group.

B3 Consulting Poland grundades som en joint venture till B3 2018 och har haft en stark utveckling genom åren. Under 2023 uppgick nettoomsättningen till 164,8 MSEK med en EBIT om 24,0 MSEK och bolaget har idag över 200 medarbetare. B3 Consulting Group äger idag 50% av B3 Consulting Poland och kommer att förvärva 40% av aktierna från grundarna av bolaget; Rafal Dabkowski (15%) och Martin Nilsson (25%). B3 Consulting Group kommer efter transaktionen äga 90% av aktierna och bolaget kommer därmed framåt att ingå i koncernens samlade redovisning. Rafal Dabkowski kommer fortsatt att äga 10% av aktierna i bolaget och framåt arbeta som VD för B3 Consulting Poland.

- Jag är mycket glad över att få tillträda rollen som VD för B3 Consulting Poland. Min vision för bolaget är att nå en ledande position i branschen genom innovation, hållbar tillväxt och excellens. Vi kommer fortsätta utveckla vår företagskultur som bygger på omtanke för medarbetarna, vilket är en stark konkurrensfördel för oss. B3 Consulting Poland har uppnått många framgångar tack vare hela teamets hårda arbete och jag vill tacka min affärspartner Martin Nilsson för sex spännande år av starkt partnerskap i att etablera och utveckla bolaget samt företagsledningen i Sverige för deras förtroende och samarbete, säger Rafal Dabrowski.

Den totala köpeskillingen för förvärvet av aktierna i B3 Poland Consulting förväntas uppgå till 27 257 424 PLN vilket motsvarar cirka 73 322 470 SEK och fastställs på transaktionsdagen i augusti baserat på växelkurs. Betalning sker med 29 328 988 MSEK i kontanter (baserat på dagens växelkurs) och resterade belopp i aktier i B3 Consulting Group. B3 kommer att kalla till en extrainsatt bolagsstämma för att godkänna köp.

För mer information, kontakta gärna Martin Stenström, VD och Koncernchef i B3 Consulting Group, telefon 070-798 96 80.
 

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultbolag med cirka 800 medarbetare. Med djup teknisk expertis och passion för innovation hjälper vi Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter genom digital transformation och verksamhetsutveckling. B3 har en prisbelönad företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Vi strävar också efter att vara ett etiskt och transparent bolag med en positiv påverkan på samhälle, människor och miljö. B3 finns på nio orter i Sverige samt i Polen, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget grundades 2003 och är sedan 2016 noterat på Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (B3). Omsättningen 2023 uppgick till 1 141 MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) om 86 MSEK. Mer information finns på www.b3.se.

Bifogade filer
B3 Consulting Group har fattat beslut om tidigare inlösen av B3 Consulting Poland