Nyckeltal

691
MEDARBETARE
16
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
26%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Flerårsöversikt

FLERÅRSÖVERSIKT, KONCERNEN (MSEK) IFRS 2019 IFRS 2018 IFRS 2017 IFRS 2016 IFRS 2015 IFRS 2014
Nettoomsättning 839,5 726,3 619,7 488,5 382,5 310,9
Omsättningstillväxt % 15,6% 17,2% 26,9% 27,7% 23,0% 36,5%
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 56,1 54,1 43,5 44,1 37,7 28,4
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) % 6,7% 7,4% 7,0% 9,0% 9,8% 9,1%
Rörelseresultat (EBIT) 31,3 47,1 36,8 38,7 33,1 25,1
Rörelseresultat (EBIT) % 3,7% 6,5% 5,9% 7,9% 8,7% 8,1%
Soliditet % 26,4% 28,8% 31,7% 33,8% 22,0% 24,3%
Genomsnittligt antal anställda 642 524 428 331 276 249
Genomsnittligt antal medarbetare 669 547 448 367 288 245
Antal anställda per 31 dec 685 560 472 356 307 251
Antal medarbetare per 31 dec 712 609 493 374 322 258
Balansomslutning 522 425,7 349,4 256,5 179,6 143,7
Avkastning på eget kapital % 13,5% 24,3% 26,5% 43,4% 63,5% 65,3%
Vinst/aktie 1,43 3,15 3,29 3,54 3,62 2,75

För härledning av vissa nyckeltal, se bokslutskommuniké under menyn Rapporter och presentationer.