Nyckeltal

790
MEDARBETARE
18
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
19%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Flerårsöversikt

FLERÅRSÖVERSIKT, KONCERNEN (MSEK) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 851,4 839,5 726,3 619,7 488,5 382,5 310,9
Omsättningstillväxt % 1,4% 15,6% 17,2% 26,9% 27,7% 23,0% 36,5%
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 70,0 56,1 54,1 43,5 44,1 37,7 28,4
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) % 8,2% 6,7% 7,4% 7,0% 9,0% 9,8% 9,1%
Rörelseresultat (EBIT) 42,4 31,3 47,1 36,8 38,7 33,1 25,1
Rörelseresultat (EBIT) % 5,0% 3,7% 6,5% 5,9% 7,9% 8,7% 8,1%
Soliditet % 32,4% 26,4% 28,8% 31,7% 33,8% 22,0% 24,3%
Genomsnittligt antal anställda 652 642 524 428 331 276 249
Genomsnittligt antal medarbetare 673 669 547 448 367 288 245
Antal anställda per 31 dec 621 685 560 472 356 307 251
Antal medarbetare per 31 dec 640 712 609 493 374 322 258
Balansomslutning 512,2 522 425,7 349,4 256,5 179,6 143,7
Avkastning på eget kapital % 18,2% 13,5% 24,3% 26,5% 43,4% 63,5% 65,3%
Vinst/aktie 2,88 1,43 3,15 3,29 3,54 3,62 2,75

För härledning av vissa nyckeltal, se bokslutskommuniké under menyn Rapporter och presentationer.