Nyckeltal

649
MEDARBETARE
15
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
26%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Flerårsöversikt

FLERÅRSÖVERSIKT, KONCERNEN (MSEK) IFRS 2018 IFRS 2017 IFRS 2016 IFRS 2015 IFRS 2014
Nettoomsättning 726,3 619,7 488,5 382,5 310,9
Omsättningstillväxt % 17,2% 26,9% 27,7% 23,0% 36,5%
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 54,1 43,5 44,1 37,7 28,4
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) % 7,4% 7,0% 9,0% 9,8% 9,1%
Rörelseresultat (EBIT) 47,1 36,8 38,7 33,1 25,1
Rörelseresultat (EBIT) % 6,5% 5,9% 7,9% 8,7% 8,1%
Soliditet % 28,8% 31,7% 33,8% 22,0% 24,3%
Genomsnittligt antal anställda 524 428 331 276 249
Genomsnittligt antal medarbetare 547 448 367 288 245
Antal anställda per 31 dec 560 472 356 307 251
Antal medarbetare per 31 dec 609 493 374 322 258
Balansomslutning 425,7 349,4 256,5 179,6 143,7
Avkastning på eget kapital % 24,3% 26,5% 43,4% 63,5% 65,3%
Vinst/aktie 3,15 3,29 3,54 3,62 2,75

För härledning av vissa nyckeltal, se bokslutskommuniké under menyn Rapporter och presentationer.