Bolagsstämmor


Extra bolagsstämma äger rum den 15 november 2019 klockan 10.00 i B3s lokaler i Stockholm.