Bolagsstämmor


Årsstämma för 2019 äger rum den 14 maj 2020 klockan 16.00 i B3s lokaler i Stockholm. Kallelse offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och i Post & Inrikes Tidningar samt annonseras i Dagens Industri.