Bolagsstämmor


Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2024 klockan 14:00 i B3s lokaler i Stockholm. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och i Post & Inrikes Tidningar samt annonseras i Dagens Industri. Årsredovisningen kommer offentliggöras och finnas tillgänglig på B3s hemsida www.b3.se från 4 april 2024.