Bolagsstämmor


Aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), 556606-3300, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 februari 2024 kl. 17:30. Bolagsstämman kommer att avhållas i bolagets lokaler, Wallingatan 2, plan 5, 111 60 Stockholm. Registreringen påbörjas kl. 17:00.