Bolagsstämmor


Årsstämma äger rum den 10 maj 2023 kl 14.00 i Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm. Kallelse offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och i Post & Inrikes Tidningar samt annonseras i Dagens Industri. Inför kommande årsstämma har en valberedning utsetts i enlighet med beslut om tillvägagångssätt fattat av B3s årsstämma den 6 maj 2022. Valberedningen består av Dag Marius Nereng, representant för Protector Forsikring ASA, Claes Wiberg, representant för Claes Wiberg AB och Sverre Bjerkeli, representant för Hvaler Invest AB och ordförande i styrelsen för B3 Consulting Group AB (publ).