Bolagsstämmor


Årsstämma för 2018 äger rum den 16 maj 2019 klockan 16.00 i B3s lokaler i Stockholm.