B3 Consulting Group

VD har ordet

Starkt första kvartal i en turbulent tid. Corona-pandemins utbrott och den efterföljande ekonomiska krisen gör Q1 till ett i alla avseenden omvälvande kvartal, i vars följd vi har att ta oss an nya utmaningar. Tre styrkebesked tar vi med oss från...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat EBITDA, KSEK
Medarbetare

Resultatet 2019 är påverkat av övergången till IFRS 16 ”Leasingavtal”

2009-2019 årlig genomsnittlig tillväxt 26 procent (CAGR)

Nyckeltal

691
MEDARBETARE
16
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
26%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Sven Uthorn
VD B3 koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 47 99
harriet.piscator@b3.se
Annette Björklund
Investor Relations
072-700 70 82
annette.bjorklund@b3.se