B3 Consulting Group

VD har ordet

Ett år av omställning: Med alla de utmaningar 2020 bjudit i form av pandemi och ekonomisk recession lägger vi året bakom oss utan saknad, men med ett konstaterande att vi trots svåra omständigheter kunnat leverera ett sjuttonde tillväxtår i rad,...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat EBIT, KSEK
Medarbetare

2010-2020 årlig genomsnittlig tillväxt 23 procent respektive EBIT-tillväxt 21 procent (CAGR)

Nyckeltal

640
MEDARBETARE
17
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
23%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Sven Uthorn
VD B3 koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 47 99
harriet.piscator@b3.se
Annette Björklund
Investor Relations
072-700 70 82
annette.bjorklund@b3.se